Zapytanie ofertowe na opracowanie programu pobudzania rynku pracy na obszarze rewitalizacji “Starówka”

Zapytanie ofertowe na opracowanie programu pobudzania rynku pracy na obszarze rewitalizacji “Starówka”

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie programu pobudzania  i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji „Starówka” z naciskiem na analizę sposobów zaangażowania podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji. Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2017 r. Dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.konin.eu/index.php?d=zaaktys

Zapraszamy na jarmark świąteczny, 16-17 grudnia

Zapraszamy na jarmark świąteczny, 16-17 grudnia

W dniach 16-17 grudnia 2017 r., od godz. 12.00, na Starówce odbędzie się jarmark świąteczny. W ramach jarmarku przewidziano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, m.in. parada zimowa, występ Poznańskich Słowików oraz konkursy z nagrodami. Więcej informacji, w tym program jarmarku, jest dostępnych pod linkiem: Na jarmark świąteczny serdecznie zapraszają: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Miasto Konin.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), do złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Zadanie polega na zagospodarowaniu wraz z mieszkańcami 3 podwórek z obszaru rewitalizacji “Starówka”. Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r., o godz. 15.30. PoniżejWięcej oZapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”[…]

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rewitalizacyjnego dot. Domu Zemełki

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rewitalizacyjnego dot. Domu Zemełki

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie studium wykonalności oraz pozostałych dokumentów aplikacyjnych dla projektu rewitalizacyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach WRPO 2014-2020, Działanie 9.2. Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Koncepcja zagospodarowania Bulwaru Nadwarciańskiego – prezentacja

Koncepcja zagospodarowania Bulwaru Nadwarciańskiego – prezentacja

W związku z planowanym zagospodarowaniem Bulwaru Nadwarciańskiego w zakresie uatrakcyjnienia oferty rekreacyjno-usługowej, Prezydent Miasta Konina zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców na prezentację koncepcji architektonicznej. Prezentacja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 roku  o godzinie 17.00 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) przy ul. 3 Maja 1-3 w Koninie. Koncepcję przedstawi autor – prof. nadzw. dr inż. arch. Krzysztof Borowski. Przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na w/w terenie zachęcamyWięcej oKoncepcja zagospodarowania Bulwaru Nadwarciańskiego – prezentacja[…]

Nabór projektów w ramach WRPO Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Nabór projektów w ramach WRPO Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Informujemy, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.11.2017 r., ogłosił nabór wniosków nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie WRPO pod adresem: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/237 Udział w  konkursie mogą wziąć projektodawcy, których projekty znajdują się w programach rewitalizacji umieszczonych w Wykazie programów rewitalizacjiWięcej oNabór projektów w ramach WRPO Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych[…]

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 uchwalony

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 uchwalony

Informujemy, iż Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 został przyjęty na podstawie uchwały nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała wraz  Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 i Prognozą Oddziaływania na Środowisko są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=586 W ramach prac nad dokumentem zostało opracowane także podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Podsumowanie spotkania pn. „Proces rewitalizacji wsparciem dla przedsiębiorców”

Podsumowanie spotkania pn. „Proces rewitalizacji wsparciem dla przedsiębiorców”

Dnia 29 listopada 2017 r., w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, o godz. 17.00 odbyło się siódme spotkanie informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Uczestnicy spotkania dyskutowali o sytuacji gospodarczej na obszarze rewitalizacji „Starówka” oraz możliwościach jej ożywienia. Tematyka nawiązywała do spotkania, które miało miejsce 28 września 2017 r. Spotkanie dotyczące procesu rewitalizacji jako wsparcia dla przedsiębiorców było ostatnim z cyklu 7 spotkańWięcej oPodsumowanie spotkania pn. „Proces rewitalizacji wsparciem dla przedsiębiorców”[…]

Spotkanie pn. „Proces rewitalizacji wsparciem dla przedsiębiorców” – 29 listopada 2017 r., Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

Spotkanie pn. „Proces rewitalizacji wsparciem dla przedsiębiorców” – 29 listopada 2017 r., Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie. Spotkanie dotyczące procesu rewitalizacji jako wsparcia dla przedsiębiorców odbędzie się 29 listopada 2017 r., w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie (ul. 3 Maja 1-3),Więcej oSpotkanie pn. „Proces rewitalizacji wsparciem dla przedsiębiorców” – 29 listopada 2017 r., Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.[…]

Warsztat “Rewitalizacja w działaniu”, 28 listopada 2017 r., ul. Przyjaźni 1, Konin (siedziba PWSZ)

Warsztat “Rewitalizacja w działaniu”, 28 listopada 2017 r., ul. Przyjaźni 1, Konin (siedziba PWSZ)

Informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/GPR w swojej gminie do udziału w warsztacie “Rewitalizacja w działaniu”, który odbędzie się 28 listopada w Koninie – ul. Przyjaźni 1 (siedziba PWSZ w Koninie), sala 101 B, w godz. 9:00 – 15.30. Agenda spotkania wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-koninie Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support