Spotkanie dotyczące integracji wielopokoleniowej, edukacji i kultury w procesie rewitalizacji – 26 października 2017 r.

Spotkanie dotyczące integracji wielopokoleniowej, edukacji i kultury w procesie rewitalizacji – 26 października 2017 r.

W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie. Spotkanie dotyczące integracji wielopokoleniowej poprzez kulturę i edukację na obszarze rewitalizacji „Starówka” odbędzie się 26 października 2017 r., w Sali Ratuszowej (ul. Wiosny Ludów 6),Więcej oSpotkanie dotyczące integracji wielopokoleniowej, edukacji i kultury w procesie rewitalizacji – 26 października 2017 r.[…]

Informacja dotycząca granic obszaru rewitalizacji “Starówka”

Informacja dotycząca granic obszaru rewitalizacji “Starówka”

W ramach rekomendacji dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR), otrzymanych dnia 28 kwietnia 2017 r., z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) i Ministerstwa Rozwoju (MR), wyznaczony został obszar rewitalizacji „Starówka” obejmujący swoim zasięgiem: obręb geodezyjny Starówka, fragment obrębu geodezyjnego Przydziałki, tj. ulice: Nadrzeczną nr: 11, 13, 15, 17, 17a, 19, 21, 9 (budynek należący do Wspólnoty Mieszkaniowej); oraz budynekWięcej oInformacja dotycząca granic obszaru rewitalizacji “Starówka”[…]

Podsumowanie spotkania dotyczącego rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji “Starówka”

Podsumowanie spotkania dotyczącego rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji “Starówka”

Dnia 28 września 2017 r. w Sali Ratuszowej odbyło się czwarte spotkanie informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”. W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie. Spotkanie adresowaneWięcej oPodsumowanie spotkania dotyczącego rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji “Starówka”[…]

Spotkanie dotyczące rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji „Starówka” – 28 września 2017 r.

Spotkanie dotyczące rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji „Starówka” – 28 września 2017 r.

W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie. Spotkanie dotyczące rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji „Starówka” odbędzie się 28 września 2017 r., w Sali Ratuszowej (ul. Wiosny Ludów 6),  o godz. 18.00 i będzieWięcej oSpotkanie dotyczące rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji „Starówka” – 28 września 2017 r.[…]

Warsztaty nt. pożyczek JESSICA 2 – zaproszenie

Warsztaty nt. pożyczek JESSICA 2 – zaproszenie

Prezydent Miasta Konina oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2, przeznaczonych na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Warsztaty odbędą się 22 września 2017 r. w Sali Ratuszowej, ul. Wiosny Ludów 6 , Konin. Informacje o pożyczkach : https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/ Bank Gospodarstwa Krajowego działając, na podstawie umowyWięcej oWarsztaty nt. pożyczek JESSICA 2 – zaproszenie[…]

Dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 – podsumowanie

Dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 – podsumowanie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 127/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w dniach 18 sierpnia – 4 września 2017 r., przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące LPR. Dodatkowe konsultacje społeczne były wynikiem zmian dokonanych w dokumencie, a wynikających z konieczności dostosowania LPR do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Rozwoju.Więcej oDodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 – podsumowanie[…]

Spacer badawczy po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka” – podsumowanie

Spacer badawczy po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka” – podsumowanie

Dnia 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 18:00 odbyło się trzecie spotkanie informacyjne z  mieszkańcami i  pozostałymi grupami interesariuszy na  obszarze rewitalizacji „Starówka”.  W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie. SpotkanieWięcej oSpacer badawczy po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka” – podsumowanie[…]

Spacer badawczy po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka”, 29 sierpnia 2017 r.

Spacer badawczy po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka”, 29 sierpnia 2017 r.

W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie. Kolejne spotkanie będzie miało formę spaceru badawczego po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka”. Spacer odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. SpotykamyWięcej oSpacer badawczy po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka”, 29 sierpnia 2017 r.[…]

Dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR)

Dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR)

Realizacja projektu pn. Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem, wiąże się z obowiązkiem konsultacji dokumentu LPR z Ministerstwem Rozwoju. Opracowany wraz z interesariuszami procesu rewitalizacji dokument w marcu 2017 r., został przekazany do oceny Ministerstwa Rozwoju. W ramach tej oceny 28 kwietnia 2017 r., otrzymaliśmy wytyczne w zakresie uzupełnienia oraz uaktualnienia dokumentu. Uwagi dotyczyły m.in. części diagnostycznej LPR oraz granic obszaru rewitalizacji.Więcej oDodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR)[…]

Podsumowanie spotkania informacyjnego dotyczącego polityki mieszkaniowej w procesie rewitalizacji.

Podsumowanie spotkania informacyjnego dotyczącego polityki mieszkaniowej w procesie rewitalizacji.

Dnia 27 lipca 2017 r., w Sali Ratuszowej (warunki atmosferyczne uniemożliwiły przeprowadzenie spotkania na Placu Zamkowym), o godzinie 18:00 odbyło się drugie spotkanie informacyjne z  mieszkańcami i  pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”.  W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przezWięcej oPodsumowanie spotkania informacyjnego dotyczącego polityki mieszkaniowej w procesie rewitalizacji.[…]

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support