CYKL SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ OBSZARU REWITALIZACJI „STARÓWKA”

CYKL SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ OBSZARU REWITALIZACJI „STARÓWKA”

Prezydent Miasta Konina zaprasza przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, młodzież akademicką i wszystkich mieszkańców Konina na cykl spotkań dotyczących aktywizacji społecznej i gospodarczej obszaru rewitalizacji „Starówka”. W dniach 22-25 sierpnia 2018r.  w ramach zadania „Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż” realizowanego w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” odbędzieWięcej oCYKL SPOTKAŃ DOTYCZĄCYCH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ OBSZARU REWITALIZACJI „STARÓWKA”[…]

Lato na Bulwarze

Lato na Bulwarze

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Konina (i nie tylko), do wzięcia udziału w zajęciach artystycznych i sportowo-rekreacyjnych w ramach  akcji „Lato na Bulwarze”, organizowanej od czerwca do września na Bulwarze Nadwarciańskim. Szczegółowy program akcji jest dostępny pod adresem: http://www.konin.pl/index.php/lato-na-bulwarze.html

Spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych – przegląd możliwości otrzymania dofinansowania w 2018 r.”

Spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych – przegląd możliwości otrzymania dofinansowania w 2018 r.”

Informujemy, iż 31 lipca 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w 2018 r. Szczegóły dotyczące spotkania oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne pod adresem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/spotkanie-informacyjne-pn-fundusze-europejskie-dla-organizacji-pozarzadowych-przeglad-mozliwosci-otrzymania-dofinansowania-w-2018-r

Powołanie Zespołu ds. rewitalizacji

Powołanie Zespołu ds. rewitalizacji

Pragniemy poinformować, iż Prezydent Miasta Konina zarządzeniem nr 87/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. powołał Zespół ds. rewitalizacji. Zespół stanowi ciało doradcze Prezydenta Miasta Konina w zakresie rewitalizacji. Przedmiotowe zarządzenie dostępne jest pod linkiem: https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1757&kad=

Dodatkowy nabór do Zespołu ds. rewitalizacji

Dodatkowy nabór do Zespołu ds. rewitalizacji

Informujemy, iż Prezydent Miasta Konina, na podstawie zarządzenia nr 76/2018 z 14 czerwca 2018 r. ogłosił dodatkowy nabór do Zespołu ds. rewitalizacji.  Dodatkowy nabór zostaje przeprowadzony w celu wyboru 3 mieszkańców Konina, w tym co najmniej 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji “Starówka” (decyduje adres zamieszkania, nie zameldowania). Zachęcamy mieszkańców do złożenia swoich kandydatur i włączenia się w prace Zespołu ds. rewitalizacji. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych upływa 2 lipcaWięcej oDodatkowy nabór do Zespołu ds. rewitalizacji[…]

Informacja w zakresie danych osobowych – RODO

Informacja w zakresie danych osobowych – RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w 62-500 Konin, Plac Wolności 1, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanieWięcej oInformacja w zakresie danych osobowych – RODO[…]

Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór do Zespołu ds. rewitalizacji

Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór do Zespołu ds. rewitalizacji

Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór do Zespołu ds. rewitalizacji. Zespół będzie stanowił ciało doradcze Prezydenta Miasta Konina w ramach procesu rewitalizacji. Będzie stanowił miejsce wymiany poglądów oraz rekomendowania rozwiązań dotyczących przebiegu i oceny procesu rewitalizacji. Zapraszamy do uczestnictwa w pracach Zespołu wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji, m.in.: mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty wyznaniowe, organizacje pozarządowe, przedstawicieli placówek oświatowych, zarządców budynków wielorodzinnych z obszaru rewitalizacji “Starówka” itp.Więcej oPrezydent Miasta Konina ogłasza nabór do Zespołu ds. rewitalizacji[…]

Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), do złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Zadanie polega na zagospodarowaniu wraz z mieszkańcami 3 podwórek na obszarze rewitalizacji “Starówka”. Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2018 r., o godz. 15.30 OgłoszenieWięcej oZapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”[…]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń ”

Unieważnienie otwartego konkursu ofert pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń ”

Informujemy iż otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”, w ramach realizacji projektu pn. “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem, został unieważniony zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina. Przedmiotowe zarządzenie jest dostępne pod linkiem: https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1737&kad=

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support