Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), do złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Zadanie polega na zagospodarowaniu wraz z mieszkańcami 3 podwórek na obszarze rewitalizacji “Starówka”. Termin składania ofert upływa 8 maja 2018 r., o godz. 15.30 OgłoszenieWięcej oZapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”[…]

Podsumowanie spotkania informacyjnego, które odbyło się 15 lutego 2018 r., w Centrum Organizacji Pozarządowych

Podsumowanie spotkania informacyjnego, które odbyło się 15 lutego 2018 r., w Centrum Organizacji Pozarządowych

Dnia 15 lutego 2018 r., w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”.  Spotkanie dotyczyło omówienia głównych założeń otwartego konkursu ofert, który jest w trakcie opracowania. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za cenne opinie i sugestie. Prezentacja, która została przedstawiona podczas wczorajszego spotkania jest dostępna poniżej. Obecnie pracujemy nad przygotowaniem ostatecznej wersji dokumentu (ogłoszenia o konkursie).

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2018 r., o godz. 14.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie (ul. 3 Maja 1-3). Konkurs dotyczy zagospodarowania wraz z mieszkańcami podwórek na obszarze rewitalizacji “Starówka” i będzie realizowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacjiWięcej oSpotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”[…]

Zapytanie ofertowe na opracowanie programu pobudzania rynku pracy na obszarze rewitalizacji “Starówka”

Zapytanie ofertowe na opracowanie programu pobudzania rynku pracy na obszarze rewitalizacji “Starówka”

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie programu pobudzania  i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji „Starówka” z naciskiem na analizę sposobów zaangażowania podmiotów ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji. Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2017 r. Dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.konin.eu/index.php?d=zaaktys

Zapraszamy na jarmark świąteczny, 16-17 grudnia

Zapraszamy na jarmark świąteczny, 16-17 grudnia

W dniach 16-17 grudnia 2017 r., od godz. 12.00, na Starówce odbędzie się jarmark świąteczny. W ramach jarmarku przewidziano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, m.in. parada zimowa, występ Poznańskich Słowików oraz konkursy z nagrodami. Więcej informacji, w tym program jarmarku, jest dostępnych pod linkiem: Na jarmark świąteczny serdecznie zapraszają: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Miasto Konin.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), do złożenia oferty na realizację zadania publicznego pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Zadanie polega na zagospodarowaniu wraz z mieszkańcami 3 podwórek z obszaru rewitalizacji “Starówka”. Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r., o godz. 15.30. PoniżejWięcej oZapraszamy organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”[…]

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rewitalizacyjnego dot. Domu Zemełki

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rewitalizacyjnego dot. Domu Zemełki

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie studium wykonalności oraz pozostałych dokumentów aplikacyjnych dla projektu rewitalizacyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach WRPO 2014-2020, Działanie 9.2. Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Koncepcja zagospodarowania Bulwaru Nadwarciańskiego – prezentacja

Koncepcja zagospodarowania Bulwaru Nadwarciańskiego – prezentacja

W związku z planowanym zagospodarowaniem Bulwaru Nadwarciańskiego w zakresie uatrakcyjnienia oferty rekreacyjno-usługowej, Prezydent Miasta Konina zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców na prezentację koncepcji architektonicznej. Prezentacja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 roku  o godzinie 17.00 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) przy ul. 3 Maja 1-3 w Koninie. Koncepcję przedstawi autor – prof. nadzw. dr inż. arch. Krzysztof Borowski. Przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na w/w terenie zachęcamyWięcej oKoncepcja zagospodarowania Bulwaru Nadwarciańskiego – prezentacja[…]

Nabór projektów w ramach WRPO Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Nabór projektów w ramach WRPO Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Informujemy, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.11.2017 r., ogłosił nabór wniosków nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie WRPO pod adresem: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/237 Udział w  konkursie mogą wziąć projektodawcy, których projekty znajdują się w programach rewitalizacji umieszczonych w Wykazie programów rewitalizacjiWięcej oNabór projektów w ramach WRPO Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych[…]

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support