Dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 – podsumowanie

Dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 – podsumowanie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 127/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w dniach 18 sierpnia – 4 września 2017 r., przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące LPR. Dodatkowe konsultacje społeczne były wynikiem zmian dokonanych w dokumencie, a wynikających z konieczności dostosowania LPR do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Rozwoju.Więcej oDodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 – podsumowanie[…]

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla LPR

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla LPR

Konsultacje społeczne dotyczące przygotowanej Prognozy Oddziaływania na Środowisko odbyły się w dniach  31 marca -24 kwietnia 2017 r. Uwagi, opinie, sugestie i wnioski można było składać za pośrednictwem formularza dostępnego w wersji elektronicznej (na stronie www.rewitalkonin.pl, na stronie Urzędu Miejskiego  Koninie i w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz papierowej (w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 2). Informujemy, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadneWięcej oPodsumowanie konsultacji społecznych dotyczących Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla LPR[…]

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 lutego 2017 r., opracowana została Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 (LPR). W dniach 31 marca – 24 kwietnia 2017 r., zaplanowane zostały konsultacje społeczne dotyczące opracowanej Prognozy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem oraz do składania uwag, opinii, sugestii i wniosków za pośrednictwem formularza, który (wraz z LPR i Prognozą)Więcej oKonsultacje społeczne dotyczące Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023[…]

Informacja o stanie prac nad LPR – upłynął termin składania propozycji i opinii dotyczących dokumentu.

Informacja o stanie prac nad LPR – upłynął termin składania propozycji i opinii dotyczących dokumentu.

Pragniemy poinformować, iż dnia 7 lutego 2017 r. upłynął termin składania uwag, sugestii i propozycji zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.   We wskazanym terminie do Urzędu Miejskiego w Koninie nie wpłynęła żadna opinia dotycząca LPR. W związku z tym, w najbliższym czasie prace nad dokumentem zostaną zakończone, a dokument opublikowany na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji. Dodatkowo, dnia 3 lutego 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaWięcej oInformacja o stanie prac nad LPR – upłynął termin składania propozycji i opinii dotyczących dokumentu.[…]

Podsumowanie spotkania warsztatowego dotyczącego prezentacji dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, które odbyło się w dniu 23.01.2017 r.

Podsumowanie spotkania warsztatowego dotyczącego prezentacji dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, które odbyło się w dniu 23.01.2017 r.

Dnia 23 stycznia 2017 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące prezentacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, mające na celu przedstawienie wypracowanej wraz z mieszkańcami i pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji ostatecznej wersji dokumentu LPR. Ponadto, poddano konsultacjom dodatkowy projekt rewitalizacyjny pn. „System wspólnej komunikacji marketingowej na obszarze LPR”. Zgłoszony projekt znajduje się poniżej: Konsultacje społeczneWięcej oPodsumowanie spotkania warsztatowego dotyczącego prezentacji dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, które odbyło się w dniu 23.01.2017 r.[…]

Spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Dnia 23 stycznia 2017 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące prezentacji przygotowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 1-3, od godz. 17.00 i stanowi kontynuację spotkań warsztatowych, które miały miejsce: 6 października oraz 12 grudnia 2016 r. Celem spotkania jest przedstawienie wypracowanej wraz z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji ostatecznejWięcej oSpotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.[…]

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, przeprowadzonych za pośrednictwem ankiety internetowej.

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, przeprowadzonych za pośrednictwem ankiety internetowej.

Konsultacje społeczne odbyły się za pośrednictwem ankiety internetowej dostępnej pod adresem www.deltapartner.pl/konsultacje_lpr-konin, w dniach od  02.12.2016 do 14.12.2016r. i miały na celu wspólne wypracowanie z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji, docelowej wersji dokumentu LPR. Mieszkańcy Starówki oraz wszyscy zainteresowani procesem rewitalizacji mieli możliwość przekazywania swoich opinii, sugestii na temat  wstępnego, roboczego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023. W wyznaczonym terminie wpłynęła jednaWięcej oPodsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, przeprowadzonych za pośrednictwem ankiety internetowej.[…]

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

W dniu 12 grudnia 2016 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące wstępnego, roboczego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023,” mające na celu wspólne wypracowanie z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji docelowej wersji dokumentu LPR. Konsultacje społeczne dotyczące współtworzenia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023” stanowiły kontynuację  spotkań warsztatowych, które miałyWięcej oPodsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023[…]

Wstępny projekt Loklanego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Wstępny projekt Loklanego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Szanowni Państwo, Dnia 12 grudnia 2016 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące wstępnego, roboczego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 1-3, od godz. 15.00. i stanowi kontynuację  spotkania warsztatowego, które miały miejsce 10 sierpnia 2016 r. oraz 6 października 2016 r. Celem spotkania jest wspólne wypracowanie z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszyWięcej oWstępny projekt Loklanego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023[…]

Podsumowanie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 06.10.2016 r.

Podsumowanie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 06.10.2016 r.

W dniu 6 października 2016 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie odbyło się spotkanie mające na celu prezentację oraz omówienie projektów złożonych w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 46 osób. Spotkanie miało charakter otwarty, podczas spotkania prezentowano oraz poddano dyskusji każdy ze złożonych projektów. W wyniku przeprowadzonych warsztatów podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru projektów do LokalnegoWięcej oPodsumowanie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 06.10.2016 r.[…]

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support