Lokalne

Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-2020 z 2016 roku,

Download (PDF, 1.88MB)

Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025 z 2014 roku,

Download (PDF, 1.72MB)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina z 2013 roku,

Download (PDF, 825KB)