LPR na lata 2016-2023

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 jest opracowywany na podstawie następujących dokumentów:

  • Diagnozy społeczno-gospodarczej miasta Konina na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych w mieście z 2015 roku

Download (PDF, 1.07MB)

  • Pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji z 2016 roku

Download (PDF, 4.07MB)