Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

100. rocznica wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie

10 lipca 2021 roku odbyły się obchody 100-nej rocznicy wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie. Rozpoczęły się one od spaceru szlakiem pobytu Józefa Piłsudskiego na konińskiej Starówce. Uczestnicy spacerku mogli posłuchać opowieści przewodnika i zobaczyć miejsca związane z pobytem Marszałka w Koninie.

Rolę przewodnika pełnił Piotr Rybczyński – prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina, kierownik konińskiego oddziału Archiwum Państwowego w Koninie. Trasa spaceru rozpoczęła się w pobliżu mostu im. Józefa Piłsudskiego i ulicami Wojska Polskiego, 3 Maja, Wał Tarejwy prowadziła do siedziby Archiwum Państwowego w Koninie. Tam  można było zobaczyć przygotowaną specjalnie na tę okazję wystawę. W drodze powrotnej niespodzianką była mała wystawa w witrynie zakładu fotograficznego Sypniewskich. Na Placu Wolności przewodnik opowiadał o wizycie Marszałka w Domu Zemełki, w którym znajdowało się gimnazjum. Spacer zakończył się przy kinie Górnik, jednym z miejsc do którego podczas pobytu w Koninie zaproszony był Marszałek Józef Piłsudski.

Znakomity koncert Orkiestry Dętej ZE PAK SA KWB Konin pod dyrekcją Mirosława Pacześnego zwieńczył sobotnie  obchody 100-lecia wizyty w naszym mieście marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zapraszając na koncert prezydent Konina Piotr Korytkowski podkreślił bezpośredni związek naszej górniczej orkiestry, z orkiestrą 18 Pułku Piechoty, przed 100 laty stacjonującym w Koninie, a który właśnie wówczas, na błoniach, z rąk Marszałka otrzymał sztandar.

Koncert rozpoczął sygnał „Słuchajcie wszyscy”, a po nim odegrano hymn naszego państwa. Po tej oficjalnej, tak charakterystycznej dla galowych wystąpień orkiestr dętych części ,rozbrzmiewała już tylko muzyka. Na program złożyły się znane utwory wojskowe międzywojnia, z nieodłączną „I Brygadą”.

Licznie zebrana publiczność wymogła na muzykach bis. Orkiestranci odwdzięczyli się rewelacyjnym wykonaniem utworu „Wiwat”.

Po koncercie na frontonie budynku byłego Starostwa Konińskiego, a dziś magistratu, odbył się pokaz zdjęć z historycznej wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego przed 100 laty. Ilustrację do nich stanowiła muzyka w wykonaniu młodego konińskiego pianisty – Filipa Pacześnego.