Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Dzień

11 sierpnia, 2016

Informacja dotycząca spotkania konsultacyjnego w sprawie obszaru rewitalizacji

W dniu 10 sierpnia w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone pracom nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Konina na lata 2016-2023”. Pierwszym przeprowadzonym etapem prac było wyznaczenie obszaru rewitalizacji, charakteryzującego się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych. W efekcie analizy wskaźnikowej wyłoniono obszar Starówki (porównano...
Czytaj Więcej

Informacja dotycząca spotkania konsultacyjnego w sprawie obszaru rewitalizacji

W dniu 10 sierpnia w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone pracom nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Konina na lata 2016-2023”. Pierwszym przeprowadzonym etapem prac było wyznaczenie obszaru rewitalizacji, charakteryzującego się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych. W efekcie analizy wskaźnikowej wyłoniono obszar Starówki (porównano...
Czytaj Więcej