Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Dzień

19 listopada, 2021

Nasza Starówka dawniej i dziś

Rozpoczynamy realizacje przedsięwzięcia Nasza Starówka dawniej i dziś Cele przedsięwzięcia: przybliżenie mieszkańcom Konina historii starej części miasta oraz zapoznanie ich z potencjałem Starówki. partycypacja społeczna, włączenie mieszkańców w działania rewitalizacyje wpłynie na świadomość historyczną koninian i na integrację wielopokoleniową, kulturę i edukację. przyczyni się do identyfikacji i tożsamości lokalnej oraz do budowania lokalnych więzi pomiędzy...
Czytaj Więcej