Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Dzień

25 lipca, 2022

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina wraz z załącznikami. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta. W skład Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z art. 2 i 7 ustawy o rewitalizacji, wchodzą przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, podmiotów...
Czytaj Więcej