Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Dzień

5 sierpnia, 2022

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Konina

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do roku 2030 (GPR) polegający na określeniu katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, którego diagnoza oraz mapa dostępne są poniżej na stronie internetowej www.konin.pl Mapa obszaru rewitalizacji. Diagnoza służąca wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji...
Czytaj Więcej