Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Dzień

30 września, 2022

Obszar rewitalizacji – ankieta

Szanowni Państwo, W lutym 2022 roku uchwałą Rady Miasta Konina wyznaczony został obszar rewitalizacji. Obszar obejmuje obręb Starówka. Obszar rewitalizacji Urząd Miejski opracowuje pogłębioną diagnozę tego obszaru. Dla mieszkańców została przygotowana ankieta dotycząca oceny obszaru rewitalizacji. Udział w ankiecie przysłuży się poprawie stanu Starówki, którą zamieszkujecie. Na podstawie wyników tego i innych badań opracowany zostanie...
Czytaj Więcej