Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Wstępny projekt Loklanego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Szanowni Państwo,

Dnia 12 grudnia 2016 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące wstępnego, roboczego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 1-3, od godz. 15.00. i stanowi kontynuację  spotkania warsztatowego, które miały miejsce 10 sierpnia 2016 r. oraz 6 października 2016 r.

Celem spotkania jest wspólne wypracowanie z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji docelowej wersji dokumentu LPR. Poniżej prezentujemy wstępny projekt dokumentu LPR.

2016.12.02_projekt_dokumentu_lpr.pdf : Pobierz dokument

Spotkanie (a także prezentacja roboczego projektu dokumentu LPR) stanowi etap zaproszenia Państwa do współtworzenia z Urzędem Miejskim w Koninie docelowej wersji dokumentu.  Przedstawienie wstępnej wersji dokumentu ma na celu poznanie Państwa opinii i przemyśleń na temat dokumentu, ale także procesu rewitalizacji w mieście. Dlatego też serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia  udziału w spotkaniu, które odbędzie się 12 grudnia 2016 r.

Istnieje także możliwość zgłoszenia swoich propozycji oraz opinii za pośrednictwem ankiety internetowej, która dostępna jest pod linkiem: http://deltapartner.pl/konsultacje_lpr-konin/

Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału i współtworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.