Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Informacja o stanie prac nad LPR – upłynął termin składania propozycji i opinii dotyczących dokumentu.

Pragniemy poinformować, iż dnia 7 lutego 2017 r. upłynął termin składania uwag, sugestii i propozycji zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.   We wskazanym terminie do Urzędu Miejskiego w Koninie nie wpłynęła żadna opinia dotycząca LPR. W związku z tym, w najbliższym czasie prace nad dokumentem zostaną zakończone, a dokument opublikowany na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji.

Dodatkowo, dnia 3 lutego 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wskazała na konieczność sporządzenia dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poniżej prezentujemy przedmiotowe pismo:

GDE Error: Requested URL is invalid

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem ww. oceny. O zakończeniu prac (wraz z publikacją przygotowanego dokumentu) poinformujemy Państwa na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji.