Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Aktualizacja LPR w zakresie listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy nabór nowych projektów rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 w zakresie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W ramach naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło 17 propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcia obejmowały zarówno działania miękkie, jak i działania infrastrukturalne.

W następstwie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych odbyły się spotkania Zespołu ds. rewitalizacji, powołanego Zarządzeniem nr 87/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12.07.2018 roku. Podczas spotkań zaprezentowano wszystkie przedsięwzięcia, które zostały złożone w ramach naboru. Każde z nich zostało przedyskutowane oraz poddane analizie. W ramach spotkań zgłaszano uwagi, sugestie mające na celu wypracowanie ostatecznego kształtu. Końcowym efektem spotkań było wypracowanie rekomendacji w zakresie dalszej pracy nad zgłoszonymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Obecnie pracujemy nad uaktualnieniem finalnej wersji dokumentu, który zostanie zaprezentowany Państwu w ramach konsultacji społecznych. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Termin konsultacji społecznych, po jego ustaleniu zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.