Aktualizacja LPR w zakresie listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy nabór nowych projektów rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 w zakresie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W ramach naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło 17 propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcia obejmowały zarówno działania miękkie, jak i działania infrastrukturalne.

W następstwie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych odbyły się spotkania Zespołu ds. rewitalizacji, powołanego Zarządzeniem nr 87/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12.07.2018 roku. Podczas spotkań zaprezentowano wszystkie przedsięwzięcia, które zostały złożone w ramach naboru. Każde z nich zostało przedyskutowane oraz poddane analizie. W ramach spotkań zgłaszano uwagi, sugestie mające na celu wypracowanie ostatecznego kształtu. Końcowym efektem spotkań było wypracowanie rekomendacji w zakresie dalszej pracy nad zgłoszonymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Obecnie pracujemy nad uaktualnieniem finalnej wersji dokumentu, który zostanie zaprezentowany Państwu w ramach konsultacji społecznych. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Termin konsultacji społecznych, po jego ustaleniu zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support