Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Przez

Dorota Czerniejewska

Poznajemy dobre praktyki – wizyta studyjna w Łodzi

W dniach 22-23 czerwca 2017 roku odbyła się wizyta studyjna w Łodzi dla pracowników Urzędu Miejskiego w  Koninie zaangażowanych w proces rewitalizacji. Wizyta studyjna była jednym z zadań w ramach projektu “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.  W ramach wizyty studyjnej pracownicy wydziałów zaangażowanych w proces rewitalizacji odwiedzili Biuro ds....
Czytaj Więcej

Agenda spotkania dotyczącego rewitalizacji, które odbędzie się 29.06.2017 r.

Zapraszamy na spotkanie dotyczące procesu rewitalizacji w naszym mieście. Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2017 r., na Bulwarze Nadwarciańskim. Planowana godzina spotkania: 18.00-19.30. Poniżej zamieszczamy agendę spotkania. Zachęcamy do wzięcia udziału.  
Czytaj Więcej

Cykl spotkań związanych z tematyką rewitalizacji

Jednym z zadań projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” są spotkania z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Spotkania mają na celu zapoznanie mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy z tematyką rewitalizacji oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023. Powyższe zadanie realizowane...
Czytaj Więcej

Szkolenie z zakresu rewitalizacji

Dnia 14 czerwca 2017 roku w Sali Ratuszowej w Koninie odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie zaangażowanych w proces rewitalizacji w ramach projektu “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. Szkolenie prowadził Pan Andrzej Brzozowy – mgr inż. nauk technicznych, doradca i ekspert w zakresie...
Czytaj Więcej

Stan prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 jest przygotowywany w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. W związku z tym, opracowany dokument został przekazany do wstępnej oceny Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który prowadzi wykaz programów rewitalizacji dla województwa wielkopolskiego umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych...
Czytaj Więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” w 2017 roku

Pragniemy poinformować, iż w ramach organizacji otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” –  wybrana została organizacja pozarządowa, która będzie realizowała ww. zadanie.  Wybrana organizacja pozarządowa to Konińska Izba Gospodarcza. Poniżej znajduje się dokładna informacja w tym zakresie. Konkurs miał na celu powierzenie...
Czytaj Więcej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie zaangażowanych w proces rewitalizacji

W związku z realizacją projektu Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem, Miasto Konin planuje przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie zaangażowanych w proces rewitalizacji. Poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do składania ofert. Termin składania ofert upływa 19 maja...
Czytaj Więcej

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla LPR

Konsultacje społeczne dotyczące przygotowanej Prognozy Oddziaływania na Środowisko odbyły się w dniach  31 marca -24 kwietnia 2017 r. Uwagi, opinie, sugestie i wnioski można było składać za pośrednictwem formularza dostępnego w wersji elektronicznej (na stronie www.dev.rewital-konin.pl, na stronie Urzędu Miejskiego  Koninie i w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz papierowej (w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, ul. 3 Maja...
Czytaj Więcej

Wydłużenie terminu składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” w 2017 roku – do 21 kwietnia 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż został wydłużony termin składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Oferty wraz z załącznikami można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 Konin, Plac Wolności 1 – BIURO OBSŁUGI INTERESANTA,...
Czytaj Więcej

Stoisko poświęcone rewitalizacji na III Konińskich Targach Przedsiębiorczości

Dnia 8 kwietnia 2017 r., w hali Rondo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie odbyły się III Konińskie Targi Przedsiębiorczości, których tematem przewodnim był Przemysł Spożywczy. W  targach wzięło udział ponad  50 wystawców, w tym wystawcy z miast partnerskich: Wakefield z Wielkiej Brytanii,  Dobele z Łotwy oraz Henin Beaumont z Francji. Uczestnicy targów, mieszkańcy...
Czytaj Więcej
1 19 20 21 22