Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Blog czytaj więcej styl przycisku

LPR – Koniec naboru

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. W ramach pierwszego naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło 47 projektów. Konsultacje społeczne, które odbyły się 6 października 2016 r. umożliwiły zapoznanie się z wszystkimi złożonymi projektami oraz ich zaopiniowanie. W wyniku konsultacji ogłoszony został także dodatkowy nabór na […]

Read More

Podsumowanie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 06.10.2016 r.

W dniu 6 października 2016 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie odbyło się spotkanie mające na celu prezentację oraz omówienie projektów złożonych w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 46 osób. Spotkanie miało charakter otwarty, podczas spotkania prezentowano oraz poddano dyskusji każdy ze złożonych […]

Read More

Spotkanie warsztatowe 06.10.2016 r. – informacja o złożonych projektach

W nawiązaniu do spotkania warsztatowego mającego na celu prezentację projektów zgłoszonych w ramach naboru do Lokalnego Programu Rewitalizacji  na lata 2016-2023, które odbędzie się w dniu 06.10.2016 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie, przedstawiamy poniżej agendę spotkania oraz informacje na temat złożonych projektów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy do udziału […]

Read More

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe – Lokalny Program Rewitalizacji Konina na lata 2016-2023

Szanowni Państwo! W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, Prezydent Miasta Konina serdecznie zaprasza mieszkańców oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w mieście na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w dniu  06.10.2016 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6, od godziny 10.00. Spotkanie ma na […]

Read More

Wydłużenie terminu składania wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Szanowni Państwo! Informujemy, iż w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, do dnia 23 września 2016 r. wydłużony został termin naboru projektów. Propozycje swoich projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać poprzez: wypełnienie i przesłanie (w sposób wskazany w formularzu) formularza znajdującego się pod adresem: http://deltapartner.pl/ankiety/projekty-konin/ oraz dostarczenie wersji papierowej projektu wraz z podpisem […]

Read More

Nabór projektów rewitalizacyjnych

Rusza otwarty nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. Szanowni Państwo! W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 zachęcamy do składania propozycji przedsięwzięć, które powinny znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Propozycje swoich projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać poprzez: 1. wypełnienie i przesłanie (w sposób wskazany w formularzu) […]

Read More

Informacja dotycząca spotkania konsultacyjnego w sprawie obszaru rewitalizacji

W dniu 10 sierpnia w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone pracom nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Konina na lata 2016-2023”. Pierwszym przeprowadzonym etapem prac było wyznaczenie obszaru rewitalizacji, charakteryzującego się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych. W efekcie analizy wskaźnikowej wyłoniono obszar Starówki (porównano […]

Read More

Informacja dotycząca spotkania konsultacyjnego w sprawie obszaru rewitalizacji

W dniu 10 sierpnia w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone pracom nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Konina na lata 2016-2023”. Pierwszym przeprowadzonym etapem prac było wyznaczenie obszaru rewitalizacji, charakteryzującego się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych. W efekcie analizy wskaźnikowej wyłoniono obszar Starówki (porównano […]

Read More