Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Broszurka o obszarze rewitalizacji “Starówka”

Miasto Konin w ramach realizacji projektu pn. “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” przygotowało broszurę informacyjno – promocyjną promującą starą część Konina, przybliżając w ten sposób wiedzę o zabytkach i atrakcjach na obszarze rewitalizacji „Starówka”.  

Szczegółowe informacje na temat atrakcji Starówki można znaleźć w poniższej broszurce.

Broszura-Starowka-2.pdf : Pobierz dokument