Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Kategoria

Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 – ostateczna wersja dokumentu

W związku ze zbliżającym się spotkaniem warsztatowym dotyczącym Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, które odbędzie się 23 stycznia 2017 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 1-3), pragniemy przedstawić Państwu ostateczną wersję dokumentu LPR. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz do uczestnictwa w spotkaniu, którego celem jest przedstawienie wypracowanej wraz...
Czytaj Więcej

Spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Dnia 23 stycznia 2017 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące prezentacji przygotowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 1-3, od godz. 17.00 i stanowi kontynuację spotkań warsztatowych, które miały miejsce: 6 października oraz 12 grudnia 2016 r. Celem spotkania jest przedstawienie wypracowanej...
Czytaj Więcej

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, przeprowadzonych za pośrednictwem ankiety internetowej.

Konsultacje społeczne odbyły się za pośrednictwem ankiety internetowej dostępnej pod adresem www.deltapartner.pl/konsultacje_lpr-konin, w dniach od  02.12.2016 do 14.12.2016r. i miały na celu wspólne wypracowanie z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji, docelowej wersji dokumentu LPR. Mieszkańcy Starówki oraz wszyscy zainteresowani procesem rewitalizacji mieli możliwość przekazywania swoich opinii, sugestii na temat  wstępnego, roboczego projektu Lokalnego...
Czytaj Więcej

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

W dniu 12 grudnia 2016 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące wstępnego, roboczego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023,” mające na celu wspólne wypracowanie z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji docelowej wersji dokumentu LPR. Konsultacje społeczne dotyczące współtworzenia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin...
Czytaj Więcej

Konin odzyska najstarszy świecki budynek cd

W dniu 25.11.2016 roku zaprezentowaliśmy Państwu część techniczną dotyczą realizacji projektu Inkubator Aktywności – koncepcję przebudowy Domu Zemełki wraz ze wstępnym projektem budynku. W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, planujemy zrealizować projekt pn. Inkubator Aktywności (Przebudowa Domu Zemełki), który ma na celu włączenie mieszkańców Starówki w działania społeczne, poprzez przywrócenie...
Czytaj Więcej

Wstępny projekt Loklanego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Szanowni Państwo, Dnia 12 grudnia 2016 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące wstępnego, roboczego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 1-3, od godz. 15.00. i stanowi kontynuację  spotkania warsztatowego, które miały miejsce 10 sierpnia 2016 r. oraz 6 października 2016 r....
Czytaj Więcej

Konin odzyska najstarszy świecki budynek.

Jak przywrócić Koninowi najstarszy budynek świecki na terenie miasta? Jak zmieni się Dom Zemełki i co będzie się w nim znajdować? Na te pytania znajdziemy odpowiedzi w przygotowywanym właśnie przez Miasto projekcie rewitalizacji konińskiej Starówki. Miasto Konin prowadzi projekt pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”....
Czytaj Więcej

LPR – Koniec naboru

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. W ramach pierwszego naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło 47 projektów. Konsultacje społeczne, które odbyły się 6 października 2016 r. umożliwiły zapoznanie się z wszystkimi złożonymi projektami oraz ich zaopiniowanie. W wyniku konsultacji ogłoszony został także dodatkowy nabór na...
Czytaj Więcej

Spotkanie warsztatowe 06.10.2016 r. – informacja o złożonych projektach

W nawiązaniu do spotkania warsztatowego mającego na celu prezentację projektów zgłoszonych w ramach naboru do Lokalnego Programu Rewitalizacji  na lata 2016-2023, które odbędzie się w dniu 06.10.2016 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie, przedstawiamy poniżej agendę spotkania oraz informacje na temat złożonych projektów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy do udziału...
Czytaj Więcej

Wydłużenie terminu składania wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Szanowni Państwo! Informujemy, iż w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, do dnia 23 września 2016 r. wydłużony został termin naboru projektów. Propozycje swoich projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać poprzez: wypełnienie i przesłanie (w sposób wskazany w formularzu) formularza znajdującego się pod adresem: http://deltapartner.pl/ankiety/projekty-konin/ oraz dostarczenie wersji papierowej projektu wraz z podpisem...
Czytaj Więcej
1 23 24 25 26