Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Kategoria

Aktualności

Wstępny projekt Loklanego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Szanowni Państwo, Dnia 12 grudnia 2016 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące wstępnego, roboczego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 1-3, od godz. 15.00. i stanowi kontynuację  spotkania warsztatowego, które miały miejsce 10 sierpnia 2016 r. oraz 6 października 2016 r....
Czytaj Więcej

Konin odzyska najstarszy świecki budynek.

Jak przywrócić Koninowi najstarszy budynek świecki na terenie miasta? Jak zmieni się Dom Zemełki i co będzie się w nim znajdować? Na te pytania znajdziemy odpowiedzi w przygotowywanym właśnie przez Miasto projekcie rewitalizacji konińskiej Starówki. Miasto Konin prowadzi projekt pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”....
Czytaj Więcej

LPR – Koniec naboru

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. W ramach pierwszego naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło 47 projektów. Konsultacje społeczne, które odbyły się 6 października 2016 r. umożliwiły zapoznanie się z wszystkimi złożonymi projektami oraz ich zaopiniowanie. W wyniku konsultacji ogłoszony został także dodatkowy nabór na...
Czytaj Więcej

Spotkanie warsztatowe 06.10.2016 r. – informacja o złożonych projektach

W nawiązaniu do spotkania warsztatowego mającego na celu prezentację projektów zgłoszonych w ramach naboru do Lokalnego Programu Rewitalizacji  na lata 2016-2023, które odbędzie się w dniu 06.10.2016 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie, przedstawiamy poniżej agendę spotkania oraz informacje na temat złożonych projektów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy do udziału...
Czytaj Więcej

Wydłużenie terminu składania wniosków do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Szanowni Państwo! Informujemy, iż w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, do dnia 23 września 2016 r. wydłużony został termin naboru projektów. Propozycje swoich projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać poprzez: wypełnienie i przesłanie (w sposób wskazany w formularzu) formularza znajdującego się pod adresem: http://deltapartner.pl/ankiety/projekty-konin/ oraz dostarczenie wersji papierowej projektu wraz z podpisem...
Czytaj Więcej

Nabór projektów rewitalizacyjnych

Rusza otwarty nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. Szanowni Państwo! W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 zachęcamy do składania propozycji przedsięwzięć, które powinny znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Propozycje swoich projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać poprzez: 1. wypełnienie i przesłanie (w sposób wskazany w formularzu)...
Czytaj Więcej

Informacja dotycząca spotkania konsultacyjnego w sprawie obszaru rewitalizacji cd.

Szanowni Państwo! W nawiązaniu do konsultacji społecznych, które odbyły się 10 sierpnia 2016 r., wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców zdecydowano o zorganizowaniu dodatkowej formy wypowiedzenia się w kwestii zaproponowanego obszaru rewitalizacji. Dodatkowe konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 11 do 18 sierpnia br.
Czytaj Więcej

Informacja dotycząca spotkania konsultacyjnego w sprawie obszaru rewitalizacji

W dniu 10 sierpnia w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne poświęcone pracom nad „Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Konina na lata 2016-2023”. Pierwszym przeprowadzonym etapem prac było wyznaczenie obszaru rewitalizacji, charakteryzującego się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych i technicznych. W efekcie analizy wskaźnikowej wyłoniono obszar Starówki (porównano...
Czytaj Więcej

Spotkanie konsultacyjne dotyczące wyznaczania obszaru rewitalizacji

Szanowni Państwo! W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Miasto Konin przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze miasta, który wymaga szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zaplanowane do realizacji projekty w...
Czytaj Więcej
1 24 25 26 27