Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Cykl spotkań dotyczących aktywizacji społecznej i gospodarczej obszaru rewitalizacji “Starówka”

Prezydent Miasta Konina zaprasza przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, młodzież akademicką i wszystkich mieszkańców Konina na cykl spotkań dotyczących aktywizacji społecznej i gospodarczej obszaru rewitalizacji „Starówka”.

W dniach 22-25 sierpnia 2018r.  w ramach zadania „Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż” realizowanego w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” odbędzie się cykl 4 spotkań poświęconych utworzeniu centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b oraz ofercie inwestycyjnej dla obszaru rewitalizacji „Starówka”.

Spotkania dotyczące utworzenia centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b odbędą się w dniach:

22 sierpnia 2018 w godzinach 17:00 – 19:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. 3 Maja 1-3.

23 sierpnia 2018 w godzinach 17:00 – 19:30 w Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. 3 Maja 1-3.

(UWAGA: zbiórka przy budynku dawnego sądu rejonowego przy ul. Wojska Polskiego 2b, spotkanie rozpocznie się od krótkiej wizytacji budynku).

Spotkania dotyczące oferty inwestycyjnej dla obszaru rewitalizacji „Starówka” odbędą się
w dniach:

24 sierpnia 2018 r. w godzinach 17:00 – 19:00 w Sali Ratuszowej Urzędu Miasta Konina, ul. Wiosny Ludów 6

25 sierpnia 2018 r. w godzinach 11:00 – 13:00 w Sali Ratuszowej Urzędu Miasta Konina, ul. Wiosny Ludów 6.

Serdecznie zapraszamy oraz liczymy, że Państwa udział i zaangażowanie przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego Starówki.

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid