Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Cykl spotkań związanych z tematyką rewitalizacji

Jednym z zadań projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” są spotkania z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Spotkania mają na celu zapoznanie mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy z tematyką rewitalizacji oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Powyższe zadanie realizowane będzie przy współpracy z organizacją pozarządową – Konińską Izbą Gospodarczą, wybraną w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Spotkania informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka” organizowane będą w terminie od czerwca do grudnia 2017 roku.

Planowana tematyka spotkań:

  • Rewitalizacja a mieszkańcy (Spotkanie nr 1),
  • Problemy i potrzeby mieszkaniowe na obszarze rewitalizacji „Starówka”, a polityka mieszkaniowa w procesie rewitalizacji (Spotkanie nr 2),
  • Rewitalizacja jako działania zmierzające do poprawy jakości komunalnych zasobów mieszkaniowych (Spotkanie nr 3),
  • Rozwój gospodarczy na obszarze rewitalizacji (Spotkanie nr 4),
  • Proces rewitalizacji pomaga integracji wielopokoleniowej poprzez kulturę, edukację (Spotkanie nr 5),
  • Świadomość historyczna koninian jako czynnik integracyjny w procesie rewitalizacji (Spotkanie nr 6),
  • Proces rewitalizacji wsparciem dla przedsiębiorców (Spotkanie nr 7),

Pierwsze spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2017 roku na Bulwarze Nadwarciańskim o godzinie 18:00.  Na spotkaniu poruszone zostaną  m.in. następujące zagadnienia: czym jest rewitalizacja i jaki może mieć wpływ na otoczenie, co to jest obszar rewitalizacji, obszar zdegradowany, program rewitalizacji itp.

Oprócz informacji na temat procesu rewitalizacji przewidziane zostały także atrakcje dla najmłodszych uczestników.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu!