Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR)

Realizacja projektu pn. Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem, wiąże się z obowiązkiem konsultacji dokumentu LPR z Ministerstwem Rozwoju.
Opracowany wraz z interesariuszami procesu rewitalizacji dokument w marcu 2017 r., został przekazany do oceny Ministerstwa Rozwoju. W ramach tej oceny 28 kwietnia 2017 r., otrzymaliśmy wytyczne w zakresie uzupełnienia oraz uaktualnienia dokumentu. Uwagi dotyczyły m.in. części diagnostycznej LPR oraz granic obszaru rewitalizacji.
Poniżej zamieszczamy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, który 17 sierpnia 2017 r., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem roboczej oceny.

Aby zapoznać się z LPR, należy pobrać dokument (link poniżej).

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

W związku z aktualizacją LPR, w terminie 18 sierpnia – 4 września 2017 r., zgłaszać można uwagi, opinie, wnioski i sugestie dotyczące przedmiotowego dokumentu (z wyjątkiem przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostały wypracowane wraz z interesariuszami procesu rewitalizacji podczas warsztatów).
Uwagi, sugestie, wnioski i opinie można kierować na adres email: rewitalizacja@konin.um.gov.pl, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.dev.rewital-konin.pl oraz w wersji papierowej do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 11.)
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.