Dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR)

Realizacja projektu pn. Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem, wiąże się z obowiązkiem konsultacji dokumentu LPR z Ministerstwem Rozwoju.
Opracowany wraz z interesariuszami procesu rewitalizacji dokument w marcu 2017 r., został przekazany do oceny Ministerstwa Rozwoju. W ramach tej oceny 28 kwietnia 2017 r., otrzymaliśmy wytyczne w zakresie uzupełnienia oraz uaktualnienia dokumentu. Uwagi dotyczyły m.in. części diagnostycznej LPR oraz granic obszaru rewitalizacji.
Poniżej zamieszczamy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko, który 17 sierpnia 2017 r., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem roboczej oceny.

Aby zapoznać się z LPR, należy pobrać dokument (link poniżej).

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

W związku z aktualizacją LPR, w terminie 18 sierpnia – 4 września 2017 r., zgłaszać można uwagi, opinie, wnioski i sugestie dotyczące przedmiotowego dokumentu (z wyjątkiem przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zostały wypracowane wraz z interesariuszami procesu rewitalizacji podczas warsztatów).
Uwagi, sugestie, wnioski i opinie można kierować na adres email: rewitalizacja@konin.um.gov.pl, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.dev.rewital-konin.pl oraz w wersji papierowej do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 11.)
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support