Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 – podsumowanie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 127/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w dniach 18 sierpnia – 4 września 2017 r., przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące LPR. Dodatkowe konsultacje społeczne były wynikiem zmian dokonanych w dokumencie, a wynikających z konieczności dostosowania LPR do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Rozwoju.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie elektronicznej. Dokument LPR wraz opracowaną Prognozą Oddziaływania na Środowisko został zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji (www.dev.rewital-konin.pl), oraz na głównej stronie Urzędu Miejskiego w Koninie. Uwagi, wnioski, opinie i sugestie można było kierować: na adres mailowy rewitalizacja@konin.um.gov.pl, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji oraz bezpośrednio w wersji papierowej do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. 11).

Konsultacje obejmowały dokument LPR, z wyjątkiem rozdziału poświęconego przedsięwzięciom rewitalizacyjnym. Przedsięwzięcia te zostały wypracowane wspólnie z interesariuszami procesu rewitalizacji w ramach warsztatów, które miały miejsce w październiku 2016 r.

W ramach przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie nie wpłynęły wnioski, sugestie, uwagi i opinie dotyczące LPR.

Obecnie czekamy na opinię Ministerstwa Rozwoju.