Dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 – podsumowanie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 127/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w dniach 18 sierpnia – 4 września 2017 r., przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące LPR. Dodatkowe konsultacje społeczne były wynikiem zmian dokonanych w dokumencie, a wynikających z konieczności dostosowania LPR do wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Ministerstwa Rozwoju.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie elektronicznej. Dokument LPR wraz opracowaną Prognozą Oddziaływania na Środowisko został zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji (www.dev.rewital-konin.pl), oraz na głównej stronie Urzędu Miejskiego w Koninie. Uwagi, wnioski, opinie i sugestie można było kierować: na adres mailowy rewitalizacja@konin.um.gov.pl, poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji oraz bezpośrednio w wersji papierowej do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. 11).

Konsultacje obejmowały dokument LPR, z wyjątkiem rozdziału poświęconego przedsięwzięciom rewitalizacyjnym. Przedsięwzięcia te zostały wypracowane wspólnie z interesariuszami procesu rewitalizacji w ramach warsztatów, które miały miejsce w październiku 2016 r.

W ramach przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie nie wpłynęły wnioski, sugestie, uwagi i opinie dotyczące LPR.

Obecnie czekamy na opinię Ministerstwa Rozwoju.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support