Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Dodatkowy nabór do Zespołu ds. rewitalizacji

Informujemy, iż Prezydent Miasta Konina, na podstawie zarządzenia nr 76/2018 z 14 czerwca 2018 r. ogłosił dodatkowy nabór do Zespołu ds. rewitalizacji.  Dodatkowy nabór zostaje przeprowadzony w celu wyboru 3 mieszkańców Konina, w tym co najmniej 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji “Starówka” (decyduje adres zamieszkania, nie zameldowania).

Zachęcamy mieszkańców do złożenia swoich kandydatur i włączenia się w prace Zespołu ds. rewitalizacji.

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych upływa 2 lipca 2018 r.

Zarządzenie wraz z załącznikami jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1746&kad=

Formularz w wersji edytowalnej jest dostępny poniżej.

GDE Error: Requested URL is invalid