Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Lokalne

Strategia Rozwoju Konina na lata 2020-2030 roku z 2019r.

strategia-rozwoju-konina-2020_2030.pdf : Pobierz dokument

Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025 z 2014 roku,

Strategia_2015_2025.pdf : Pobierz dokument

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina z 2015 roku,

Studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-Miasta-Konina-2015r..pdf : Pobierz dokument

Platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych, w tym technik i narzędzi partycypacyjnych w ramach projektu Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz
z modelowym pilotażem

Platforma-stałej-współpracy_aktualizacja.pdf : Pobierz dokument

Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-2020 z 2016 roku,

Strategia_rozwoju_konina_2015-2020.pdf : Pobierz dokument