Główna projekt

Miasto Konin prowadzi projekt pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. Realizowany jest on w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast, zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju. Konin znalazł się w czołówce dwudziestu miast wybranych do realizacji projektów.

Projekt ten rozpoczął się w grudniu 2015 rok i dotyczył ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.  Celem projektu było m.in.

 • włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji
 • rozwój przedsiębiorczego potencjału
 • rozwój kapitału społecznego
 • rozwój infrastruktury technicznej przyjaznej środowisku.

W ramach ww. projektu zrealizowane zostały takie elementy jak m.in:

 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023
 • Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Studium wykonalności dla projektu dotyczącego przebudowy kamienicy „Dom Zemełki”, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, konkurs w ramach Działania 9.2 WRPO 2014+
 • Program funkcjonalno-użytkowy dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie
 • Analiza możliwości finansowania projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych,
 • Zagospodarowanie 2 podwórek znajdujących się na obszarze rewitalizacji „Starówka”
 • Platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne
 • Spotkania informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy
 • Szkolenie dotyczące ustawy o rewitalizacji, cech programu rewitalizacji, opracowanego w ramach projektu LPR, planowania i prowadzenia działań rewitalizacyjnych
 • Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego w procesie rewitalizacji – wizyty studyjne.

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support