Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Rewolucja w Twojej firmie

W biznesie bywa różnie. Nawet najlepiej zorganizowany i najbardziej pomysłowy przedsiębiorca może czasem stanąć na rozdrożu.

Wtedy może:

 • próbować nadal zmagać się ze wszystkim sam, licząc że jeszcze przez pewien czas starczy Ci sił i energii.
 • przysłowiowo „zamieść problemy pod dywan” w nadziei, że jakoś to się poukłada.

lub

 • aktywnie wyjść naprzeciw sytuacji i pozwolić sobie pomóc specjaliście z zewnątrz, takiemu jak doradca biznesowy.

Przedsiębiorco pozwól sobie pomóc. Skorzystaj z indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców.

Miasto Konin chcąc wspierać rozwój konińskich firm i wychodząc naprzeciw ich potrzebom zaprasza do skorzystania z indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Konina, w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2020-2022.

Dlaczego warto:

 • doradca obiektywne spojrzy na sytuację Twojej firmy, bo łatwiej mu będzie dostrzec istotę problemu i “rozłożyć go na czynniki pierwsze”,
 • doradztwo pozwoli nabrać dystansu do trudnej sytuacji biznesowej i spojrzeć na nią z punktu widzenia i przez pryzmat doświadczenia osoby z zewnątrz czyli doradcy twojej firmy.
 • dowiesz się jak rozwiązać konkretne problemy związane  z funkcjonowaniem firmy,
 • poznasz narzędzia i otrzymasz praktyczną wiedzę, która pozwoli Ci przygotować rozwinąć firmę

Celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem firmy, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Biorąc udział otrzymasz:

a) indywidualne, dostosowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa doradztwo, które prowadzone będzie w formie bezpośredniej, w terminie do 30 września 2020 r., tj.:

 • analiza, identyfikacja problemów oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem firmy
 • wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb.

Harmonogram doradztwa ustalony będzie indywidualnie z Uczestnikiem przedsięwzięcia.

b) max 20 godzin doradczych

c) dedykowany plan działania dla Twojego przedsiębiorstwa

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami uprawnionymi do udziału we wsparciu doradczym są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Konina.

Liczba miejsc jest ograniczona. Do przedsięwzięcia w wyniku rekrutacji zostanie zakwalifikowanych max 10 Uczestników. Nabór zostanie zakończony po zebraniu wymaganej ilości uczestników.

Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w przedsięwzięciu zobowiązani są do złożenia w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Koninie, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin; w formie elektronicznej na adres e-mail: dgir@konin.um.gov.pl lub rewitalizacja@konin.um.gov.pl, lub osobiście w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 21 pok. 10 lub pok. 11  następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz zgłoszeniowy wraz
  z załącznikami w wersji papierowej,

Formularz zgłoszeniowy

Zał.-nr-1-do-Regulaminu-Formularz-zgłoszeniowy.doc : Pobierz dokument

Załącznik do formularza – Oświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik-do-formularza-Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis.doc : Pobierz dokument

Załącznik do formularza – Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie…

GDE Error: Requested URL is invalid

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc.xlsx : Pobierz dokument

Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców objęte będzie regułami pomocy de minimis.

Zasady, warunki oraz zakres udzielanego indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Konina określa Regulamin wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców dostępny poniżej:

Regulamin-wsparcia-doradczego-dla-przedsiębiorców.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz zgłoszeniowy

Zał.-nr-1-do-Regulaminu-Formularz-zgłoszeniowy.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 2 do regulaminu – Karta Oceny formularza

Zał.-nr-2-do-Regulaminiu-Karta-oceny-formularza.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 3 do regulaminu – wzór umowy na udzielenie wsparcia

Zał.-nr-3-do-Regulaminu-Umowa-na-udzielenie-wsparcia.pdf : Pobierz dokument

W przypadku pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu pod numerami telefonów 63 240 11 32 lub 63 240 12 79.