Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Indywidualne doradztwo dla przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji “Starówka”

Miasto Konin chcąc wspierać rozwój firm z obszaru rewitalizacji i wychodząc naprzeciw ich potrzebom zaprosiło przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji „Starówka” do skorzystania z indywidualnego doradztwa

Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn.”Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.

W zakresie ww. wsparcia firmy mogły skorzystać z następujących instrumentów wsparcia stanowiących usługi doradztwa:

 • audyt: prawny, biznesowy, finansowy, marketingowy
 • doradztwo prawne
 • doradztwo biznesowe
 • doradztwo finansowe i usługi księgowe
 • doradztwo marketingowe i usługi marketingowe
 • coachnig
 • mentoring

Celem przedsięwzięcia było rozwiązanie konkretnych problemów związanych  z funkcjonowaniem firmy, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Doradztwo prowadzone było w formie bezpośredniej, w terminie od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Harmonogram doradztwa ustalony był indywidualnie z Uczestnikiem przedsięwzięcia.

W przedsięwzięciu wzięły udział następujące firmy  z obszaru rewitalizacji „Starówka”:

 • Domowe Wypieki Elżbieta Fic
 • Yuuki Sushi
 • Sypniewski Maciej Foto Sypniewski
 • INNOVA Sp. z.o.o. (Fabryka Diamentów, Fabryka Pereł)
 • Health&Beauty Sabina Mięta

Uczestnicy skorzystali m.in. z doradztwa w zakresie marketingu, finansów, coachingu, mentoringu.

Przedsięwzięcie zostało bardzo dobrze ocenione przez przedsiębiorców zlokalizowanych na Starówce.  Dzięki niemu uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie tematyki objętej doradztwem oraz spojrzeli z innej perspektywy na prowadzenie swojej działalności.

Ponadto, mają świadomość, że Starówka jest zaniedbana i większość mieszkańców kojarzy ją jako gorszą część miasta. Mimo to, chcą uczestniczyć w procesie rozwoju Starówki, ponieważ widzą w tym miejscu potencjał, uważają, że  Starówka jest sercem miasta, ale trochę niedocenionym.