Informacja dotycząca spotkania konsultacyjnego w sprawie obszaru rewitalizacji cd.

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do konsultacji społecznych, które odbyły się 10 sierpnia 2016 r., wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców zdecydowano o zorganizowaniu dodatkowej formy wypowiedzenia się w kwestii zaproponowanego obszaru rewitalizacji. Dodatkowe konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 11 do 18 sierpnia br.

W ramach konsultacji wpłynęło kilka formularzy wśród, których najważniejsze sugestie to:

1. Włączenie do obszaru rewitalizacji ul. Nadrzecznej, M. Dąbrowskiej, R. Dmowskiego wraz z przyległymi terenami rekreacyjnymi, oraz os. Armii Krajowej.

Odpowiedź:

Po dokonaniu ponownej analizy zebranych danych oraz mając na uwadze sytuację społeczno-gospodarczą występującą na obszarze ul. Nadrzecznej, M. Dąbrowskiej oraz R. Dmowskiego wraz z przyległą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, wydaje się być zasadnym włączenie tego obszaru do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. W przypadku os. Armii Krajowej, biorąc pod uwagę dane zebrane w ramach wstępnej diagnozy społeczno-gospodarczej, obszar ten nie charakteryzuje się występowaniem negatywnych czynników społeczno-gospodarczych na skalę umożliwiającą objęcie go Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji jest wdrażany w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej. Stąd wprowadzenie zaproponowanych zmian możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Ministerstwa Rozwoju – w tym celu, w dniu 26.08.2016 r. zostało wysłane pismo w przedmiotowej sprawie.

2. Wyłączenie z Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru Kurów.

Odpowiedź:

Kurów nie znajduje się w sąsiedztwie Starówki, ale jest z nią powiązany funkcjonalnie. To obszar, na którym można przeprowadzić szerokie działania rewitalizacyjne mające na celu aktywizację oraz włączenie społeczne, m.in. poprzez organizację zajęć sportowych i kulturalnych. Włączenie tego obszaru do Lokalnego Programu Rewitalizacji nie wiąże się z prowadzeniem wyłącznie działań inwestycyjnych na tym obszarze. Stąd nie wydaje się być zasadne wyłączenie obszaru Kurów z Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.

3. Wyłączenie z Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru Pociejewo lub zawężenie go do ul. Wojska Polskiego.

Odpowiedź:
Obszar Pociejewa może zostać wykorzystany w celu aktywizacji mieszkańców Starówki. Mieszkańcy tej części miasta pozbawieni są miejsc za pośrednictwem, których można dotrzeć do nich z ofertą kulturalną czy rekreacyjną. Miejsca takie mogłyby powstać właśnie na tym obszarze. Obszar Pociejewa jest powiązany ze Starówką funkcjonalnie, technicznie i przestrzennie. W związku z tym, nie wydaje się być korzystnym wyłączenie obszaru Pociejewa z Lokalnego Programu Rewitalizacji lub zawężenie go wyłącznie do ul. Wojska Polskiego.

Do osób, które złożyły formularze z uwagami, wysłane zostały odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 30 sierpnia 2016 r. rozpocznie się otwarty nabór projektów rewitalizacyjnych w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Następnie zaplanowane zostaną dwa spotkania warsztatowe, których celem będzie konsultowanie i opiniowanie  projektów, które powinny znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Konina na lata 2016-2023. Data i miejsce warsztatów oraz informacja o naborze projektów zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zachęcamy do udziału w pracach na przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support