Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Informacja dotycząca zadania pn. “Podwórko-nasza wspólna przestrzeń”

Jednym z zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”  jest zagospodarowanie wraz z mieszkańcami 3 podwórek znajdujących się na obszarze rewitalizacji “Starówka”.

Powyższe zadanie realizowane będzie wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych, wybranym w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Zadanie pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” ma na celu wzmocnienie lokalnych więzi, poczucia przynależności do wspólnoty, a także podjęcie działań na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności wspólnych przestrzeni.

Zadanie realizowane jest w terminie od 23 lipca 2018r. do 17 maja 2019r.

W ramach zadania przewidujemy m.in.:

  • wspólną pracę z mieszkańcami 5 podwórek: budowanie wspólnoty, wyłonienie liderów, określenie potrzeb, rozmowy z zewnętrznymi partnerami i zagospodarowanie przestrzeni (wrzesień 2018 – kwiecień 2019),
  • otwarte, inspirujące spotkanie “Konin od podwórka” (11 września 2018),
  • raport z podsumowaniem i rekomendacjami dla przyszłych działań (maj 2019),
  • spotkanie podsumowujące (maj 2019).

Zadanie dotyczy podwórek w następujących lokalizacjach:

  • Kaliska 20
  • Kolska 25
  • Mickiewicza 20
  • Wojska Polskiego 9
  • 3 Maja 41

O postępach w realizacji zadania będziemy informować na naszej stronie internetowej.