Informacja dotycząca zadania pn. “Podwórko-nasza wspólna przestrzeń”

Jednym z zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”  jest zagospodarowanie wraz z mieszkańcami 3 podwórek znajdujących się na obszarze rewitalizacji “Starówka”.

Powyższe zadanie realizowane będzie wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych, wybranym w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Zadanie pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” ma na celu wzmocnienie lokalnych więzi, poczucia przynależności do wspólnoty, a także podjęcie działań na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności wspólnych przestrzeni.

Zadanie realizowane jest w terminie od 23 lipca 2018r. do 17 maja 2019r.

W ramach zadania przewidujemy m.in.:

  • wspólną pracę z mieszkańcami 5 podwórek: budowanie wspólnoty, wyłonienie liderów, określenie potrzeb, rozmowy z zewnętrznymi partnerami i zagospodarowanie przestrzeni (wrzesień 2018 – kwiecień 2019),
  • otwarte, inspirujące spotkanie “Konin od podwórka” (11 września 2018),
  • raport z podsumowaniem i rekomendacjami dla przyszłych działań (maj 2019),
  • spotkanie podsumowujące (maj 2019).

Zadanie dotyczy podwórek w następujących lokalizacjach:

  • Kaliska 20
  • Kolska 25
  • Mickiewicza 20
  • Wojska Polskiego 9
  • 3 Maja 41

O postępach w realizacji zadania będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support