Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konin odzyska najstarszy świecki budynek cd

W dniu 25.11.2016 roku zaprezentowaliśmy Państwu część techniczną dotyczą realizacji projektu Inkubator Aktywności – koncepcję przebudowy Domu Zemełki wraz ze wstępnym projektem budynku.

W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, planujemy zrealizować projekt pn. Inkubator Aktywności (Przebudowa Domu Zemełki), który ma na celu włączenie mieszkańców Starówki w działania społeczne, poprzez przywrócenie Koninowi najstarszego budynku świeckiego na terenie miasta. W tym celu poprosiliśmy mieszkańców Konina o wyrażenie swojej opinii na temat koncepcji architektonicznej, która została przedstawiona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia odnośnie przedstawionej koncepcji.

Pragniemy poinformować, iż obecnie jesteśmy na etapie prac koncepcyjnych, są prowadzone konsultacje z konserwatorem zabytków. Projekt mimo, iż zawiera nowoczesne, współczesne rozwiązania architektoniczne i infrastrukturalne posiada także elementy historyczne (zabytkowe), które powinny zostać zachowane.

Będziemy Państwa informować o kolejnych etapach prac dotyczących przygotowania koncepcji projektowo-kosztorysowej.