Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konin uczcił 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – obchody na Starówce

Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Tadeuszowi Kościuszce, oficjalne uroczystości w Państwowej Szkole Muzyczna I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Koninie, Msza  św. za Ojczyznę – tak w Koninie uczciliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W uroczystościach wzięli udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, placówek oświatowych, miejskich spółek i instytucji, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, młodzież oraz duchowni.

O znaczeniu Konstytucji 3 Maja w polskiej historii mówiła Aldona Olesiak z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Jak przypomniała – przez wiele lat Konstytucja była symbolem dążenia narodu polskiego do odzyskania niepodległości, a w 1919 roku po raz pierwszy obchodzono z okazji jej uchwalenia święto narodowe. – Dlaczego niektórzy aż tak bardzo obawiali się nowej ustawy? Znosiła godzące w bezpieczeństwo państwa liberum veto i wolną elekcję. Miastom nadała nowe prawa, poszerzała krąg ludzi odpowiadających za losy naszej ojczyzny poprzez m.in. przyznanie stanowi mieszczańskiemu nowych praw i obowiązków. Pod opiekę prawa i rządu krajowego wzięto również ludność wiejską. Stale inspirująca powinna być zawarta w Konstytucji 3 Maja zasada: wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu – mówiła Aldona Olesiak.

Dzisiejsze święto jest dowodem na to, że koła historii cały czas się obracają. I że ta historia lubi się powtarzać. Konstytucja 3 Maja była nie tylko próbą zreformowania ustroju naszego państwa po dwóch wiekach powolnego upadku potężnego państwa. Miała również doprowadzić do uniezależnienia się od państwa rosyjskiego, które skutecznie ingerowało w wewnętrzne sprawy Polski. (…) Pamiętajmy o trudnych losach naszego kraju. Patrzmy też na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Jakie to szczęście, że Ukraińcy mają armię, która jest w stanie skutecznie bronić się przed najeźdźcą ze wschodu, przed najeźdźcą, przed którym kiedyś broniła się Rzeczpospolita Obojga Narodów – mówił prezydent Piotr Korytkowski. – Życzę państwu pokoju, bo w tych czasach on jest najważniejszy. Dbajmy o niego wszyscy, abyśmy nie musieli dzielić takiego losu jak w tej chwili naród ukraiński – dodał.

Szczególnym momentem uroczystości było wręczenie odznak honorowych “Za Zasługi dla Miasta Konina”. Od prezydenta Piotra Korytkowskiego otrzymali je: Zygmunt Jóźwiak – właściciel Zakładu Jubilerskiego GOLDKRAM, który w tym roku obchodzi 50-lecie działalności; Joanna Woźniak – wicedyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie oraz Krzysztof Łyjak – działacz PTTK.

– Wyróżnione osoby mają różne pasje, różne działalności, ale jedna rzecz je łączy – Konin. Jesteście Państwo najlepszymi ambasadorami naszego miasta – podkreślił prezydent, zwracając się do wyróżnionych.

List od wojewody wielkopolskiego odczytała wicewojewoda Aneta Niestrawska. Głos zabrali też posłowie Leszek Galemba oraz Tomasz Piotr Nowak.

W części artystycznej wystąpiła młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, uczniowie konińskiej szkoły muzycznej oraz zespół Ad Libitum Konin.