Koniński Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wynikającą z rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski zdecydował o wprowadzeniu Konińskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom.

Wsparcie w ramach pakietu obejmie konińskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii. Każda decyzja o pomocy będzie podejmowana indywidualnie po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej.

Pomoc udzielana będzie w trzech zakresach:

  1. W ZAKRESIE NAJMU MIEJSKICH LOKALI UŻYTKOWYCH/GRUNTÓW

Przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale użytkowe/grunty od Miasta Konina zostaną objęci wsparciem polegającym na indywidualnym zmniejszeniu opłaty za dzierżawę.

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność mogą złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty o 90% na najbliższe 4 miesiące.

Przedsiębiorcy, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii mogą złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty o 50%, na najbliższe 4 miesiące.

Wniosek o udzielenie ulgi w formie obniżenia czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego lub gruntu

wniosek_najem_dzierzawa.docx : Pobierz dokument

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

oswiadczenie_sytuacja_majatkowa.docx : Pobierz dokument

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

formularz_de_minimis.xlsx : Pobierz dokument

Oświadczenie najemcy/dzierżawcy dotyczące zatrudnienia

oswiadczenie_zatrudnienie.docx : Pobierz dokument

  1. W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Na wniosek przedsiębiorcy płatności podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia br. mogą być odroczone lub mogą być rozłożone na raty.

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości

wniosek_podatek_nieruchomosci.docx : Pobierz dokument

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

oswiadczenie_sytuacja_majatkowa.docx : Pobierz dokument

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

formularz_de_minimis.xlsx : Pobierz dokument

  1. W ZAKRESIE OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Na wniosek przedsiębiorcy płatności opłaty za użytkowanie wieczyste mogą być odroczone lub mogą być rozłożone na raty.

Wniosek o odroczenie opłaty za użytkowanie wieczyste

wniosek_uzytkowanie_wieczyste.docx : Pobierz dokument

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

oswiadczenie_sytuacja_majatkowa.docx : Pobierz dokument

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

formularz_de_minimis.xlsx : Pobierz dokument

Uwaga:

Dokumenty te, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym należy złożyć elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą EPUAP. Można je dostarczyć również w formie tradycyjnej – pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem odpowiednio do Urzędu Miasta Konina.

Dodatkowe informacje należy uzyskać pod numerem:

Wydział Podatków i Opłat

Kierownik wydziału Ewa Walczak
tel. 63 2401 116, e-mail: ewa.walczak@konin.um.gov.pl

tel. 63 240 11 35 – sprawy z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego

tel. 63 240 11 70 – wpłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenia

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik wydziału Tadeusz Jakubek
tel. 63 2401 241, e-mail: tadeusz.jakubek@konin.um.gov.pl

tel. 63 240 12 33 – użytkowanie wieczyste gruntów

tel. 63 240 12 37 – umowy dzierżawy

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Kierownik wydziału Roman Jankowski
tel. 63 2401 102, e-mail: roman.jankowski@konin.um.gov.pl

tel. 63 2401 102; 63 2401 10163 240 12 732 – sprawy dotyczące działalności gospodarczej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support