Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Koniński Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wynikającą z rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski zdecydował o wprowadzeniu Konińskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom.

Wsparcie w ramach pakietu obejmie konińskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii. Każda decyzja o pomocy będzie podejmowana indywidualnie po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej.

Pomoc udzielana będzie w trzech zakresach:

  1. W ZAKRESIE NAJMU MIEJSKICH LOKALI UŻYTKOWYCH/GRUNTÓW

Przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale użytkowe/grunty od Miasta Konina zostaną objęci wsparciem polegającym na indywidualnym zmniejszeniu opłaty za dzierżawę.

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność mogą złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty o 90% na najbliższe 4 miesiące.

Przedsiębiorcy, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii mogą złożyć wniosek o zmniejszenie opłaty o 50%, na najbliższe 4 miesiące.

Wniosek o udzielenie ulgi w formie obniżenia czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego lub gruntu

wniosek_najem_dzierzawa.docx : Pobierz dokument

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

oswiadczenie_sytuacja_majatkowa.docx : Pobierz dokument

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

formularz_de_minimis.xlsx : Pobierz dokument

Oświadczenie najemcy/dzierżawcy dotyczące zatrudnienia

oswiadczenie_zatrudnienie.docx : Pobierz dokument

  1. W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Na wniosek przedsiębiorcy płatności podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia br. mogą być odroczone lub mogą być rozłożone na raty.

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości

wniosek_podatek_nieruchomosci.docx : Pobierz dokument

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

oswiadczenie_sytuacja_majatkowa.docx : Pobierz dokument

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

formularz_de_minimis.xlsx : Pobierz dokument

  1. W ZAKRESIE OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Na wniosek przedsiębiorcy płatności opłaty za użytkowanie wieczyste mogą być odroczone lub mogą być rozłożone na raty.

Wniosek o odroczenie opłaty za użytkowanie wieczyste

wniosek_uzytkowanie_wieczyste.docx : Pobierz dokument

Oświadczenie o sytuacji majątkowej

oswiadczenie_sytuacja_majatkowa.docx : Pobierz dokument

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

formularz_de_minimis.xlsx : Pobierz dokument

Uwaga:

Dokumenty te, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym należy złożyć elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą EPUAP. Można je dostarczyć również w formie tradycyjnej – pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem odpowiednio do Urzędu Miasta Konina.

Dodatkowe informacje należy uzyskać pod numerem:

Wydział Podatków i Opłat

Kierownik wydziału Ewa Walczak
tel. 63 2401 116, e-mail: ewa.walczak@konin.um.gov.pl

tel. 63 240 11 35 – sprawy z zakresu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego

tel. 63 240 11 70 – wpłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenia

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik wydziału Tadeusz Jakubek
tel. 63 2401 241, e-mail: tadeusz.jakubek@konin.um.gov.pl

tel. 63 240 12 33 – użytkowanie wieczyste gruntów

tel. 63 240 12 37 – umowy dzierżawy

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Kierownik wydziału Roman Jankowski
tel. 63 2401 102, e-mail: roman.jankowski@konin.um.gov.pl

tel. 63 2401 102; 63 2401 10163 240 12 732 – sprawy dotyczące działalności gospodarczej