Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konkurs i emocje mu towarzyszące – Podziękowania wierszem pisane

W związku z realizacją jednego z zadań tj. „Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż” realizowanego w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”  został ogłoszony konkurs na nazwę i/lub logo dla budynku dawnego Sądu Rejonowego przy ul. Wojska Polskiego 2b. Konkurs miał charakter otwarty i mogły wziąć w nim udział także osoby zainteresowane lokalizacją swojej działalności społecznej lub gospodarczej na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Mimo, że konkurs za nami, a zwycięscy zostali nagrodzeni, to stał się on inspiracją dla lokalnych artystów.

Jedna z uczestniczek konkursu przysłała do nas podziękowania oraz wiersz pt.  NOWE  ŻYCIE  BUDYNKU  na ul. Wojska Polskiego w Koninie.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

PODZIĘKOWANIE

 

Słowami w wiersz ujętymi podziękowanie za uznanie mojego udziału

w konkursie na nazwę budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie-

kieruję .

Samorządowi Miasta Konina oraz Organizatorowi konkursu – Lider Projekt  Sp.

z o.o. w Poznaniu za prace w komisji konkursowej serdecznie dziękuję .

***

Pomysły na rewitalizację Starówki w Koninie niech powstają,

podczas ich realizacji autorom satysfakcję dają .

Mieszkańcy Konina niech pozytywnie działania Samorządu Miasta Konina

w przedmiocie rewitalizacji odbierają .

Te nieruchomości , które dawne czasy pamiętają –  obecnym

oraz przyszłym pokoleniom poprzez ich  rewitalizację możliwość użytkowania

przywracają .

***

Mój udział w konkursie  nazwę dla budynku na ul. Wojska Polskiego 2b

w Koninie zaproponował .

Do stworzenia  utworu   – NOWE ŻYCIE BUDYNKU na ul. Wojska

Polskiego  w Koninie mnie zainspirował.

***

Dla mnie  na ceremonii wręczenia nagród  w Urzędzie Miejskim w Koninie  przyjemne zaskoczenie młodzież zaangażowana w ten projekt sprawiła .

O więzi między pokoleniami dla procesu rewitalizacji w Koninie poprzez  swój udział w konkursie  to  potwierdziła .

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

NOWE  ŻYCIE  BUDYNKU  na ul. Wojska Polskiego w Koninie

Na ulicy Wojska Polskiego 2b w Koninie budynek po dawnym Sądzie Rejonowym się znajduje .

U mieszkańców przebywających w tej części Miasta i nie tylko – zainteresowanie co do jego dalszych losów często powoduje .

Po kilkuletniej przerwie nieużytkowany budynek Samorząd Miasta do życia postanowił aktywować.

Do poszukiwania nazwy i logo dla budynku poprzez ogłoszony we wrześniu konkurs z nagrodami mieszkańców Konina motywować.

Tuż przy rzece Warcie i bulwarze nadwarciańskim niech na stałe a nie na chwilę aktywizacja działalności społeczno-gospodarczej w tym budynku  funkcjonuje .

W szukaniu ścieżek rozwoju,  w tworzeniu podstaw  przedsiębiorczości młodych mieszkańców Konina niech na ulicę Wojska Polskiego skieruje.

Różne dziedziny życia niech w tym budynku swoje trwałe lokum posiadają, odwiedzający to miejsce
z porad ekspertów korzystają , młodzi w tworzonych dla nich pomieszczeniach swój los poprzez aktywność wykuwają.

Mieszkańcy Konina będąc w budynku niech też historię tej dzielnicy Miasta poznają. Może po przekroczeniu progu budynku informacje o dawnych czasach uzyskają .

Ulica Wojska Polskiego w Koninie jak piszą w annałach – Przedmieściem Słupeckim była nazywana .

Z Fabryką Ludwika Reymonda będącej tuż blisko wspomnianego budynku najczęściej z dawnych lat jest przywoływana.

W budynku tym , któremu nowe życie Samorząd Miasta przekazuje –  niech  młodzież pomysły na przyszłość odnajduje .

Wraz z biegiem rzeki Warty kreatywność mieszkańców   innym się ukazuje , a ta część Starówki Konina poprzez media  o tym co tu się dzieje informuje .

 

Konin , 22.10.2018 r.                                                                     autorka : Maria Barbara Trocha