Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konkurs na najlepszy produkt/usługę na obszarze rewitalizacji „Starówka”

Najlepszy produkt/usługa na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Pod takim tytułem rozpoczynamy konkurs dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji Miasta Konina.

Celem konkursu jest  promocja podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji “Starówka” poprzez wybór najlepszej jakościowo oferowanej usługi lub produktu.

Uczestnikami konkursu mogą być właściciele lub najemcy punktów usługowych i handlowych, w tym np. lokali gastronomicznych, rzemieślnicy, rękodzielnicy i artyści, prowadzący działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji „Starówka”, spełniający kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy oraz średniego przedsiębiorcy. Wyłączone są podmioty opiekuńcze i oświatowe.

Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym do 5 listopada 2020r. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz z dołączonymi zdjęciami w formie cyfrowej, zapisanymi w formacie JPG o minimalnej kompresji, należy złożyć:

  1. pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl.
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Koninie, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Plac Wolności 1, 62-500 Konin
  3. osobiście: w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 11 lub nr 14, w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Jeśli formularz zostanie zgłoszony przez mieszkańca to zgłoszenie wymaga wówczas pisemnej zgody podmiotu.

Głosowanie będzie prowadzone na fanpage`u Facebook Konin. I love it od 12.11.2020 do 20.11.2020 r. Zwycięzca zostanie ogłoszony w terminie do 25.11.2020 roku.

Wybrany w drodze głosowania mieszkańców przedsiębiorca otrzyma tytuł „Najlepszego produktu/usługi na obszarze rewitalizacji „Starówka” oraz zapewniona zostanie mu miesięczna  usługa promocyjna w lokalnych mediach. Wartość nagrody wynosi około 5 tys. zł.

Zasady, warunki oraz zakres ww. konkursu określa Regulamin konkursu „ Najlepszy produkt/usługa na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

W przypadku pytań, wątpliwości zachęcam do kontaktu pod numerami telefonów 63 240 11 32 lub 63 240 12 58.

Regulamin konkursu dla przedsiębiorców

Regulamin-konkurs-dla-przedsiębiorców..pdf : Pobierz dokument

Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 do regulaminu

Formularz-zgłoszeniowy-Załącznik-nr-1-do-regulaminu.doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis

Załącznik-do-formularza-Oświadczenie-o-pomocy-de-minimis.doc : Pobierz dokument

Oświadczenie o otrzymanej pomocy/nieotrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik-do-formularza-Oświad.-o-pomocy-w-rolnictwie.doc : Pobierz dokument

Formularz informacyjny o pomocy de minimis

Formularz-informacji-o-pomocy.xlsx : Pobierz dokument

Wykaz ulic wchodzących w obszar rewitalizacji “Starówka” – Załącznik nr 2 do regulaminu

Wykaz-ulic-Załącznik-nr-2-do-regulaminu.pdf : Pobierz dokument

Umowa na udzielenie wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców wraz z załącznikami – Załącznik nr 3 do regulaminu

Wzór-umowy-Załącznik-nr-3-do-regulaminu.pdf : Pobierz dokument

Oświadczenie – Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik-nr-1-do-umowy-Oświadczenie-o-pomocy.pdf : Pobierz dokument

Karta oceny formalnej – Załącznik nr 4 do regulaminu

Karta-oceny-Załącznik-nr-4-do-regulaminu.pdf : Pobierz dokument