Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

KONKURS NA NAZWĘ I LOGO BUDYNKU PLANOWANEGO NA CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 2B W KONINIE

Zapraszamy mieszkańców Konina, a w szczególności młodzież i społeczność studencką uczęszczającą do konińskich szkół i uczelni do udziału w konkursie na nazwę i/lub logo dla budynku dawnego Sądu Rejonowego przy ul. Wojska Polskiego 2b. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział także osoby zainteresowane lokalizacją swojej działalności społecznej lub gospodarczej na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

 

NA LAUREATÓW CZEKAJĄ NAGRODY PIENIĘŻNE:

700 ZŁ ZA I MIEJSCE I PO 450 ZŁ ZA DRUGIE I TRZECIE MIEJSCE W KAŻDEJ KATEGORII, CZYLI:

 1. Konkurs na nazwę identyfikującą budynek centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej dla młodzieży oraz społeczności studenckiej w wieku od 13 do 25 lat uczęszczającej do szkół na terenie Konina;
 2. Konkurs na nazwę identyfikującą budynek centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej dla pozostałych mieszkańców Konina;
 3. Konkurs na logo identyfikujące budynek centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej dla wszystkich mieszkańców Konina.

 

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie jest nieużytkowany od czerwca 2012 r. i samorząd miejski rozważa możliwość utworzenia w nim centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej. Oferta centrum przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców Starówki i całego miasta.

We wstępnej koncepcji przewiduje się stworzenie w budynku miejsca dla początkujących przedsiębiorców, osób pracujących na odległość, młodzieży szkół ponadpodstawowych i młodzieży akademickiej. Początkujący przedsiębiorcy, których pomysł na biznes związany jest z branżą kreatywną (reklama, grafika, programowanie informatyczne, architektura, kultura, sztuka, rękodzielnictwo, fotografia, film, dziennikarstwo, wzornictwo przemysłowe, projektowanie odzieży, itp.) mogliby w powstałym centrum skorzystać z darmowej lub po bardzo preferencyjnych cenach przestrzeni do pracy, wsparcia doradców, specjalistów, mentorów. Przestrzeń do pracy dla początkujących przedsiębiorców i osób pracujących na odległość byłaby podzielona na trzy strefy: 1) strefa ogólnodostępna, otwarta i bezpłatna, 2) strefa biurek, 3) strefa dwu, trzy lub czterostanowiskowych biur/pracowni. Całość funkcjonowałaby jako inkubator przedsiębiorczości dla sektora kreatywnego. Młodzież szkół ponadpodstawowych i młodzież akademicka mogłaby rozwijać swoje pasje na parterze budynku, uczyć się, jak kreatywność i pomysły zamienić w przyszłości na biznes, poznawać tajniki przedsiębiorczości, realizować własne projekty kulturalne i ogólnie twórcze. Wszyscy rezydenci i odwiedzający centrum z pewnością stworzyliby środowisko ludzi kreatywnych, którzy uczą się nawzajem, zawiązują znajomości, z których być może powstaną relacje biznesowe i/lub twórcze.

Organizatorem konkursu jest Lider Projekt Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Konina.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • pierwszy etap: zebranie jak największej liczby propozycji nazwy i logo dla budynku oraz wyłonienie 5 najtrafniejszych pomysłów w 3 kategoriach, TERMIN NADSYŁANIA PROPOZYCJI KONKURSOWYCH TO 5 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
 • drugi etap: głosowanie, celem wybrania i ustalenia kolejności 3 w każdej kategorii proponowanych nazw i logo dla budynku (wyłonionych w pierwszym etapie konkursu). GŁOSOWANIE W DNIACH 11 – 18 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 propozycję nazwy i / lub 1 propozycję logo.

Wypełnione zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.konin@liderprojekt.pl

Regulamin konkursu i druk zgłoszeniowy do pobrania:

Regulamin konkursu

Regulamin-konkursu-wersja-PDF.pdf : Pobierz dokument

Formularz konkursowy wersja Word

Formularz-konkursowy-wersja-Word.docx : Pobierz dokument

Formularz konkursowy wersja PDF

Formularz-konkursowy-wersja-PDF.pdf : Pobierz dokument

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Lider Projekt Sp. z o.o., 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 1/3, tel. 61 828 08 11, e-mail: liderprojekt@liderprojekt.pl.
 2. Dane osobowe Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
  • przeprowadzenia „Konkursu na nazwę i logo budynku planowanego na centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie” i opublikowania wyników Konkursu na ogólnodostępnych portalach internetowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia,
  • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 3. Dane osobowe Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Miastu Konin.
 4. Dane osobowe Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika, Uczestnikowi lub reprezentantowi Uczestnika przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie danych osobowych Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika jest konieczne dla przeprowadzenia „Konkursu na nazwę i logo budynku planowanego na centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie” a konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 7. Administrator przetwarza następujące kategorie osobowych: imię i nazwisko, adres Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika.
 8. Dane osobowe Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.