Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konsultacje dotyczące obszarów rewitalizacji w mieście Konin

Szanowni Państwo!

Konin przygotowuje się do zmian. W najbliższych latach dzięki wsparciu funduszy unijnych nasze miasto czeka proces rewitalizacji. Nie będą to tylko remonty kamienic i ulic, ale kompleksowe działania na rzecz polepszenia jakości życia, a także stworzenia dobrych warunków dla działalności gospodarczej i twórczej. Chciałbym poprosić Państwa o aktywne włączenie się w przygotowanie i przeprowadzanie tych istotnych przemian w naszym mieście. Zapraszam do wypełnienia ankiety.

Spośród 250 miast startujących w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju wybrano ostatecznie jedynie 20, które otrzymają dofinansowanie na właściwe przygotowanie programu rewitalizacji oraz pierwsze pilotażowe działania w tym zakresie. Konin jest wśród nich i ma dziś niepowtarzalną szansę na zainicjowanie niezbędnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w mieście odpowiadających na aktualne problemy i potrzeby mieszkańców.

Działania rozpoczęto od sporządzenia „Diagnozy społeczno-gospodarczej miasta Konina na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych w mieście”. Na jej podstawie wstępnie wyłoniono Starówkę jako obszar rewitalizacji. Poniżej w tabeli przedstawiono znormalizowane wartości wskaźników cząstkowych w osiedlach (pełna treść dokumentu znajduje się TUTAJ).

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

LINK DO ANKIETY