Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konsultacje społeczne dot. wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Konin – raport.

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie naszego miasta, które trwały w okresie od 09.05.2022 r. do 08.06.2022 r.

Swoje opinię, uwagi czy sugestię w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koninie interesariusze procesu rewitalizacji mogli zgłaszać w formie:

  • uwag ustnych, które można zgłosić pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82 80 811 od 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

Również odbyła się debata (tzw. e-debata) w dniu 18.05.2022 r. o godz. 16:00 oraz spotkanie w dniach 01.06.2022 r. o godz. 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1/3, 62-500 Konin.

Diagnoza, załączniki mapowe, projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne były w terminie 09.05.2022 r. do 08.06.2022 r. na stronie internetowej  www.konin.pl oraz www.rewitalkonin.pl.

Poniżej jest dostępny raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Konina.

 

Raport-z-konsultacji-spolecznych-dot.-wyznaczania-obszaru-rewitalizacji-m.-Konina.pdf : Pobierz dokument