Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konsultacje społeczne dot. wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina – raport.

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina, które trwały w okresie od 25 lipca – 24 sierpnia 2022 roku.

Swoje opinię, uwagi czy sugestię w sprawie zmian w regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina można było zgłaszać w formie:

  • formularza zamieszczonego do pobrania na stronie poświęconej rewitalizacji oraz ze strony www.konin.pl,
  • poczty elektronicznej rewitalizacja@konin.um.gov.pl
  • uwag ustnych, które można zgłosić pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82 80 811 od 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

Również odbyło się spotkanie konsultacyjne w dniu 18.08.2022 r. o godz. 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1/3, 62-500 Konin.

 

W postaci elektronicznej, ustnie, w postaci papierowej nie zgłoszono uwag do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina.

W czasie trwania konsultacji społecznych podczas spotkania zgłoszona została jedna uwaga do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina, którą uwzględniono.

Poniżej jest dostępny raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina.

Raport-podsumowujacy-przebieg-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dziala.pdf : Pobierz dokument