Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konsultacje społeczne dotyczące Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

W ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w Mieście do udziału w ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Konina konsultacjach aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

W  terminie od 11 marca do 29 marca 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące przedmiotowego dokumentu (Zarządzenie nr 34/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 marca 2019r.).

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji w tym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych użytkowników uwag, opinii i propozycji dotyczących aktualizowanego dokumentu.

Poniżej prezentujemy wstępny projekt aktualizowanego dokumentu.

Aktualizacja-Lokalnego-Programu-Rewitalizacji-Miasta-Konina-na-lata-2016-2023-.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 – wzór karty monitorującej przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisane do LPR.

Załącznik-nr-1-do-Aktualizowanego-LPR-wzór-karty-monitorującej-projekty-rewitalizacyjne-wpisane-do-LPR.pdf : Pobierz dokument

Wszelkie uwagi, opinie, wnioski i sugestie dotyczące zaktualizowanego LPR można kierować:

  1. na adres mailowy: rewitalizacja@konin.um.gov.pl,
  2. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji www.rewitalkonin.pl,
  3. w wersji papierowej do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego
    w Koninie (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 11 lub pok.nr 14).

Dodatkowo w dniu 26.03.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin, odbędzie się spotkanie w sprawie opiniowania aktualizowanego LPR.

Spotkanie ma na celu przedstawienie oraz omówienie nowych projektów, które zostały zgłoszone w ramach naboru do aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. Podczas spotkania będzie można zapoznać się ze zgłoszonymi projektami oraz wyrazić swoje opinie na temat przedmiotowego dokumentu.

Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.