Konsultacje społeczne dotyczące Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

W ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w Mieście do udziału w ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Konina konsultacjach aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

W  terminie od 11 marca do 29 marca 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące przedmiotowego dokumentu (Zarządzenie nr 34/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 marca 2019r.).

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji w tym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych użytkowników uwag, opinii i propozycji dotyczących aktualizowanego dokumentu.

Poniżej prezentujemy wstępny projekt aktualizowanego dokumentu.

Aktualizacja-Lokalnego-Programu-Rewitalizacji-Miasta-Konina-na-lata-2016-2023-.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 – wzór karty monitorującej przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisane do LPR.

Załącznik-nr-1-do-Aktualizowanego-LPR-wzór-karty-monitorującej-projekty-rewitalizacyjne-wpisane-do-LPR.pdf : Pobierz dokument

Wszelkie uwagi, opinie, wnioski i sugestie dotyczące zaktualizowanego LPR można kierować:

  1. na adres mailowy: rewitalizacja@konin.um.gov.pl,
  2. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji www.rewitalkonin.pl,
  3. w wersji papierowej do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego
    w Koninie (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 11 lub pok.nr 14).

Dodatkowo w dniu 26.03.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin, odbędzie się spotkanie w sprawie opiniowania aktualizowanego LPR.

Spotkanie ma na celu przedstawienie oraz omówienie nowych projektów, które zostały zgłoszone w ramach naboru do aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. Podczas spotkania będzie można zapoznać się ze zgłoszonymi projektami oraz wyrazić swoje opinie na temat przedmiotowego dokumentu.

Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support