Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 lutego 2017 r., opracowana została Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 (LPR).

W dniach 31 marca – 24 kwietnia 2017 r., zaplanowane zostały konsultacje społeczne dotyczące opracowanej Prognozy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem oraz do składania uwag, opinii, sugestii i wniosków za pośrednictwem formularza, który (wraz z LPR i Prognozą) jest dostępny poniżej, oraz w wersji papierowej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (ul. 3 Maja, 62-500 Konin, pok. nr 2).

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl lub bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 2). W Wydziale Rozwoju Gospodarczego dostępna jest także wersja papierowa formularza oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko i LPR do wglądu.
Nadmieniamy, iż uwagi, opinie, sugestie i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko można składać do 24 kwietnia 2017 r. włącznie.

Termin składania uwag do LPR upłynął 7 lutego 2017 r.

Informacja w tym zakresie dostępna jest poniżej.

Informacja o stanie prac nad LPR – upłynął termin składania propozycji i opinii dotyczących dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support