Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konsultacje społeczne dotyczące Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 lutego 2017 r., opracowana została Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 (LPR).

W dniach 31 marca – 24 kwietnia 2017 r., zaplanowane zostały konsultacje społeczne dotyczące opracowanej Prognozy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem oraz do składania uwag, opinii, sugestii i wniosków za pośrednictwem formularza, który (wraz z LPR i Prognozą) jest dostępny poniżej, oraz w wersji papierowej w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (ul. 3 Maja, 62-500 Konin, pok. nr 2).

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl lub bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 2). W Wydziale Rozwoju Gospodarczego dostępna jest także wersja papierowa formularza oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko i LPR do wglądu.
Nadmieniamy, iż uwagi, opinie, sugestie i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko można składać do 24 kwietnia 2017 r. włącznie.

Termin składania uwag do LPR upłynął 7 lutego 2017 r.

Informacja w tym zakresie dostępna jest poniżej.

Informacja o stanie prac nad LPR – upłynął termin składania propozycji i opinii dotyczących dokumentu.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną Prognozą Oddziaływania na Środowisko.