Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Konina

Miasto Konin przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina, który realizowany jest w ramach projektu “Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020″ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa”.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konsultacjach społecznych poświęconych wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie naszego miasta, które potrwają w okresie od 09.05.2022 r. do 08.06.2022 r.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji w Koninie.

Proszę skorzystać z możliwości przekazywania swoich opinii, sugestii w formie:

wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego Konina ul. 3 Maja 21; 62-500 Konin lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl

  • uwag ustnych, które można zgłosić pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82 80 811 od 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

Zapraszamy również na debatę (tzw. e-debata) w dniu 18.05.2022 r. o godz. 16:00 (link do debaty zostanie udostępniony na stronie www.rewitalkonin.pl i www.konin.pl) oraz spotkanie w dniach 01.06.2022 r. o godz. 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1/3, 62-500 Konin.

Diagnoza, załączniki mapowe, projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne są w terminie 09.05.2022 r. do 08.06.2022 r. na stronie internetowej  www.konin.pl oraz poniżej.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 8 czerwca 2022r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Konina.

Projekt-uchwaly-w-sprawie-wyznaczania-obszaru-zdegradowanego-i-rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do uchwały – obszar zdegradowany (cz.1)

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-obszar-zdegradowany-cz.-1.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do uchwały – obszar zdegradowany (cz.2)

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-obszar-zdegradowany-cz.-2.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do uchwały – obszar zdegradowany (cz.3)

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-obszar-zdegradowany-cz.3.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do uchwały – obszar zdegradowany (cz.4)

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-obszar-zdegradowany-cz.-4.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do uchwały – obszar rewitalizacji

Zalacznik-nr-2-do-uchwaly-obszar-rewitalizacji..pdf : Pobierz dokument

Diagnoza służąca wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koninie.

Diagnoza-sluzaca-wyznaczeniu-obszaru-zdegradowanego-i-rewitalizacji-Konina.pdf : Pobierz dokument

Formularz zgłoszeniowy uwag w ramach konsultacji społecznych.

Formularz-zgloszenia-uwag-w-ramach-konsultacji.docx : Pobierz dokument

Zarządzenie nr 101 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Zarzadzenie-nr-101-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji.pdf : Pobierz dokument