Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji do udziału w konsultacjach społecznych dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina wraz z załącznikami.

Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta.

W skład Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z art. 2 i 7 ustawy o rewitalizacji, wchodzą przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących działalność społeczną, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Opinie na temat dokumentów mogą Państwo wyrazić w dniach 25.07.2022 r. do 24.08.2022 r.

Proszę skorzystać z możliwości przekazywania swoich opinii, sugestii w formie:

  • formularza dostępnego na stronie www.rewitalkonin.pl i www.konin.pl w formie pdf.
  • poczty elektronicznej rewitalizacja@konin.um.gov.pl lub marcin.lugawiak@liderprojekt.pl

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego Konina ul. 3 Maja 21; 62-500 Konin lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl

  • uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82 80 811 od 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

Zapraszamy również na spotkanie w dniach 18.08.2022 r. o godz. 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1/3, 62-500 Konin.

Wzór uchwały sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina, Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w terminie 25.07.2022 r. do 24.08.2022 r. na stronie internetowej  www.konin.pl oraz poniżej.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 24 sierpnia 2022r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Regulamin-Komitetu-Rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

Załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-KR-Formularz-Zgloszeniowy.pdf : Pobierz dokument

Rekomendacje dla kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Rekomendacja-dla-kandydata-do-Komitetu-Rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

Lista poparcia dla kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Lista-poparcia-dla-kandydata-do-Komitetu-Rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

Formularz zgłoszeniowy pozwalający zgłaszać uwagi.

Formularz-zgloszenia-uwag-KR.docx : Pobierz dokument