Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 uchwalony

Informujemy, iż Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 został przyjęty na podstawie uchwały nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała wraz  Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 i Prognozą Oddziaływania na Środowisko są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=586

W ramach prac nad dokumentem zostało opracowane także podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

GDE Error: Requested URL is invalid