Aktualizacja LPR

Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR), przyjętego na podstawie uchwały nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r. dopuszcza się aktualizację dokumentu poza dwuletnim cyklem ewaluacji. Możliwa jest także zmiana LPR w zakresie aktualizacji listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W związku z powyższym, podjęte zostało Zarządzenie nr 57/2018  Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.04.2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w przypadku złożenia propozycji nowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Regulamin aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w przypadku złożenia propozycji nowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

regulamin-aktualizacji-LPR.pdf : Pobierz dokument

Wzór fiszki projektowej dla przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.

wzór-fiszki-projektowej.pdf : Pobierz dokument

Oświadczenie projektodawcy

oświadczenie-projektodawcy.pdf : Pobierz dokument

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oświadczenie-o-wyrażaniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf : Pobierz dokument

Wzór karty oceny przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.

wzór-karty-przedsięwzięcia-rewitalizacyjnego.pdf : Pobierz dokument

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support