Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Aktualizacja LPR

Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 (LPR), przyjętego na podstawie uchwały nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r. dopuszcza się aktualizację dokumentu poza dwuletnim cyklem ewaluacji. Możliwa jest także zmiana LPR w zakresie aktualizacji listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W związku z powyższym, podjęte zostało Zarządzenie nr 57/2018  Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.04.2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w przypadku złożenia propozycji nowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Regulamin aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, w przypadku złożenia propozycji nowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

regulamin-aktualizacji-LPR.pdf : Pobierz dokument

Wzór fiszki projektowej dla przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.

wzór-fiszki-projektowej.pdf : Pobierz dokument

Oświadczenie projektodawcy

oświadczenie-projektodawcy.pdf : Pobierz dokument

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oświadczenie-o-wyrażaniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf : Pobierz dokument

Wzór karty oceny przedsięwzięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.

wzór-karty-przedsięwzięcia-rewitalizacyjnego.pdf : Pobierz dokument