Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

LPR na lata 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 został przyjęty na podstawie uchwały nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.  Dla dokumentu została przygotowana Prognoza Oddziaływania na Środowisko oraz Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  • Uchwała nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r.

uchwala_nr_586.pdf : Pobierz dokument

  • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023

http://bip.konin.eu/bipredaktor/uchwaly_VII/uchwala_nr_586_01_1512381065.pdf

  • Prognoza Oddziaływania na Środowisko

uchwala_nr_586_zalacznik-nr-2-1.pdf : Pobierz dokument

  • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Podsumowanie_SOOS.pdf : Pobierz dokument

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 został przygotowany na podstawie:

  • Diagnozy społeczno-gospodarczej miasta Konina na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych w mieście z 2015 roku

diagnoza_spoleczno_gospodarcza-4.pdf : Pobierz dokument

  • Pogłębiona diagnoza społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji z 2016 roku

pogebiona-diagniza-spo-gosp-obszaru-rew.pdf : Pobierz dokument