Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

LPR – Koniec naboru

Pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.

W ramach pierwszego naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęło 47 projektów. Konsultacje społeczne, które odbyły się 6 października 2016 r. umożliwiły zapoznanie się z wszystkimi złożonymi projektami oraz ich zaopiniowanie. W wyniku konsultacji ogłoszony został także dodatkowy nabór na projekty miękkie, które powinny być powiązane ze złożonymi w ramach pierwszego naboru projektami infrastrukturalnymi.

W związku z wydłużeniem naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęły 4 nowe projekty, a 3 z wcześniej złożonych zostały przez projektodawców wycofane. Konsultacje społeczne umożliwiły także nawiązanie współpracy pomiędzy interesariuszami procesu rewitalizacji, co zaowocowało złożeniem projektów partnerskich lub/oraz komplementarnych względem siebie. Ostatecznie, w ramach naboru do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 złożono 16 projektów. Lista projektów jest dostępna poniżej.

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem finalnej wersji dokumentu, który zostanie zaprezentowany Państwu w ramach konsultacji społecznych. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Termin konsultacji społecznych, po jego ustaleniu zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

2106.11.03_lpr_lista_projektow.pdf : Pobierz dokument