Nabór projektów w ramach WRPO Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Informujemy, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.11.2017 r., ogłosił nabór wniosków nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie WRPO pod adresem:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/237

Udział w  konkursie mogą wziąć projektodawcy, których projekty znajdują się w programach rewitalizacji umieszczonych w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 został uchwalony 29 listopada 2017 r., a następnie 1 grudnia 2017 r., został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem zamieszczenia w ww. wykazie.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support