Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Obszar rewitalizacji – ankieta

Szanowni Państwo,
W lutym 2022 roku uchwałą Rady Miasta Konina wyznaczony został obszar rewitalizacji. Obszar obejmuje obręb Starówka.

Obszar rewitalizacji

Zalacznik-do-uchwaly-Obszaru-rewitalizacji.pdf : Pobierz dokument

Urząd Miejski opracowuje pogłębioną diagnozę tego obszaru. Dla mieszkańców została przygotowana ankieta dotycząca oceny obszaru rewitalizacji. Udział w ankiecie przysłuży się poprawie stanu Starówki, którą zamieszkujecie. Na podstawie wyników tego i innych badań opracowany zostanie przez Urząd Miejski program rewitalizacji, w którym zostaną zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące wszystkim mieszkańcom Starówki i osobom tu często przebywającym.

Proszę, aby, o ile to możliwe, ankietę wypełnili wszyscy domownicy, także dzieci. Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety: https://forms.gle/upp7vWMYQ9eiCVKa6