Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Obszar rewitalizacji “Starówka”

Obszar rewitalizacji “Starówka” to obręb geodezyjny „Starówka” położony jest w lewobrzeżnej części (Stary Konin) i jest oddzielony rzeką od części prawobrzeżnej (Nowy Konin).

Specyficzny układ przestrzenno-funkcjonalny Konina znacząco utrudniał kreowanie centrotwórczej roli obrębu „Starówka”. Utrata przez ten obręb funkcji centrotwórczej i scalającej miasto spowodowała szereg negatywnych zjawisk i w konsekwencji doprowadziła do stanu kryzysowego. Obręb „Starówka” jako jedyny został zdiagnozowany jako obręb o bardzo wysokim poziomie degradacji społecznej. Wśród 30 wskaźników przyjętych w ramach diagnozy, aż 15 z nich osiągnęło niekorzystny poziom, a wśród nich m.in:
a) udział osób bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym,
b) liczba rodzin objętych pomocą społeczną na 1 000 mieszkańców,
c) liczba przestępstw na 10 000 mieszkańców,
d) średni wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych,
e) frekwencja w wyborach do Rady Miasta,
f) indeks starości,
g) liczba założonych „niebieskich kart” na 1000 mieszkańców,
h) poziom innowacyjności,
i) udział gospodarstw domowych użytkujących tradycyjne piece na paliwa stałe,
j) udział budynków wielorodzinnych wymagających termomodernizacji w liczbie budynków mieszkalnych wielorodzinnych ogółem,
k) udział budynków zagrożonych wyburzeniem,
l) poziom degradacji technicznej obrębu,
m) jakość terenów publicznych,
n) dostępność obiektów sportowych i ścieżek rowerowych

Obszar rewitalizacji „Starówka” obejmuje obręb geodezyjny Starówka.

Powierzchnia obszaru – 279,93 ha

Ludność obszaru – 4 681 os. (stan na 2016 rok)

Obszar rewitalizacji „Starówka” zajmuje 3,41% łącznej powierzchni miasta i jest zamieszkany przez 6,30 % łącznej liczby mieszkańców Konina.

Zestawienie ulic wchodzących w skład obszaru rewitalizacji „Starówka”:

Ulice wchodzące w całości w obszar rewitalizacji „Starówka”

ul. 3 Maja

ul. Adama Mickiewicza ul. Adolfa Dygasińskiego ul. płk. Witolda Sztarka

ul. Bankowa

ul. Bolesława Prusa Rondo Ducha Świętego ul. Grunwaldzka
ul. Gwoździarska ul. Jana Kilińskiego ul. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Juliusza Słowackiego

ul. Kaliska ul. Kościelna ul. Kramowa

ul. Krótka

ul. Krzywa

ul. Mikołaja Kopernika ul. Nadbrzeżna ul. Niecała

ul. Obrońców Westerplatte

ul. PCK Plac Wolności

Plac Zamkowy

ul. Pociejewo ul. Podgórna ul. Przechodnia

ul. Reformacka

Rondo im. Podoficerów Małoletnich

Skwer Stanisława Jasiukowicza ul. Stanisława Staszica ul. Stefana Żeromskiego
ul. Szarych Szeregów ul. Śliska ul. Tadeusza Kościuszki (nieparzyste)

ul. Targowa

ul. Most Toruński ul. Trasa Warszawska ul. Wał Tarejwy

ul. Wiejska

ul. Wiosny Ludów

ul. Władysława Reymonta ul. Wodna ul. Wojska Polskiego
ul. Wzgórze ul. Zofii Urbanowskiej ul. Żwirki i Wigury

ul. Zamkowa

Ulice wchodzące częściowo w obszar rewitalizacji „Starówka”

ul. Kolska 1-83 (nieparzyste)

ul. Kolska 2-56 (parzyste)

ul. Solna 9-69 (nieparzyste)

ul. Świętojańska 2-20H (parzyste)

ul. Świętojańska 1b