Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina, uchwały Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

Prezydent Miasta Konina 

ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będą

zasady wyznaczania składu oraz zasady działania
Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 25.07.2022 r. do 24.08.2022 r. w następujących formach:

a) zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:

  • formularza dostępnego na stronie www.rewitalkonin.pl i www.konin.pl
    w formie pdf.
  • poczty elektronicznej rewitalizacja@konin.um.gov.pl lub marcin.lugawiak@liderprojekt.pl

b) zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:

  • formularza zamieszczonego do pobrania ze strony www.rewitalkonin.pl
    i www.konin.pl (formularz będzie możliwy do pobrania od 25.07.2022 r.)
  • Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego Konina ul. 3 Maja 21; 62-500 Konin lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl

c) zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82 80 811 od 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

d)  spotkania zaplanowanego w dniu 18.08.2022 r. o godz. 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin

Wzór uchwały sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina, Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w terminie 25.07.2022 r. do 24.08.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Konina – www.konin.pl oraz na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji – www.rewitalkonin.pl.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 24 sierpnia 2022r. pozostaną bez rozpatrzenia.